Usługa języka migowego

Projekty

Pojęciownik teatralny

Pojęciownik teatralny

Cykl filmów o podstawowych pojęciach teatralnych np. antrakt, sufler, choreografia, klakier, inspicjent, sztankiet. Adresowany do młodych miłośników teatru, animatorów i nauczycieli pod hasłem Zwiedzamy – Rozmawiamy – Wyjaśniamy.

czytaj więcej »
Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra

Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra

Mazowiecki Instytut Kultury to także dom. Dom dla słowa, obrazu i dźwięku. Dlatego otwiera swoje okna na słoneczne promienie literatury, zbieranej odtąd i udostępnianej w całkiem nowej formie.

czytaj więcej »
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy to działania edukacyjne i artystyczne, które tworzymy w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sztuką opowiadania (storytelling) w pracy edukatorów, nauczycieli, instruktorów, wychowawców, społeczników, a także lokalnych liderów kultury.

czytaj więcej »
Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Znakomici goście, wspaniała atmosfera, interesujące rozmowy, najlepsza literatura i spotkania z żywym słowem – to idea działań, których celem jest nadanie Chrzęsnemu rangi „literackiego serca Mazowsza”.

czytaj więcej »
Swing Club

Swing Club

 ramach Swing Clubu prezentowana jest przede wszystkim muzyka rozrywkowa wykonywana przez czołowych przedstawicieli tego gatunku, wywodzących się głównie z polskiej sceny muzycznej. Nie brakuje także zagranicznych wykonawców.

czytaj więcej »
Swing Club na Mazowszu

Swing Club na Mazowszu

W 2016 roku Mazowiecki Instytut Kultury wkroczył na Mazowsze z nowym cyklem koncertów noszącym nazwę Swing Club na Mazowszu. Projekt nawiązuje do Swing Clubu w Mazowieckim Instytucie Kultury – w ramach którego w ciągu trzech lat odbyło się 50 koncertów i wystąpiło 250 wykonawców krajowych i zagranicznych.

czytaj więcej »
Festiwal Teatralny InQbator

Festiwal Teatralny InQbator

Festiwal Teatralny InQbator to wielkie święto teatralne w Ostrołęce, na które składają się spektakle sceniczne i plenerowe, warsztaty, działania performatywne, a także spotkania z wybitnymi twórcami teatru.  Festiwal jest projektem artystycznym, edukacyjnym i integracyjnym. Prezentuje ważne wydarzenia teatralne w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych.

czytaj więcej »
Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych i wydarzeń kulturalnych, uczynienie widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy twórczej. Głównymi adresatami Karawany są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje.

czytaj więcej »
Kultura włączania

Kultura włączania

Ideą zadania jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w woj. mazowieckim.

czytaj więcej »
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy powstał, by wspierać produkcję audiowizualną poprzez finansowy wkład koprodukcyjny oraz świadczenie usług na rzecz promocji Województwa Mazowieckiego m.in. poprzez produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych oraz materiałów reklamowych.

czytaj więcej »
Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

Warsaw Dance Days, to święto tańca, promujące polskich artystów występujących w kraju i poza jego granicami – projekt zapoczątkowany przez Aleksandrę Dziurosz, dyrektora Warszawskiego Teatru Tańca.

czytaj więcej »
Festiwal Saturator Teatralny

Festiwal Saturator Teatralny

Festiwal Saturator Teatralny jest projektem mającym udowodnić, że można stworzyć ognisko działań teatralnych również tam, gdzie teatru repertuarowego nie ma. Zadaniem Saturatora jest upowszechnianie kultury teatralnej, a także edukacja teatralna, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń twórców teatralnych oraz propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

czytaj więcej »
Mazowiecki Fundusz Teatralny

Mazowiecki Fundusz Teatralny

Mazowiecki Fundusz Teatralny to  regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

czytaj więcej »

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201