Projekty

Pojęciownik teatralny

Pojęciownik teatralny

Cykl filmów o podstawowych pojęciach teatralnych np. antrakt, sufler, choreografia, klakier, inspicjent, sztankiet. Adresowany do młodych miłośników teatru, animatorów i nauczycieli pod hasłem Zwiedzamy – Rozmawiamy – Wyjaśniamy.

czytaj więcej »
Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra

Czytelnia Słów i Dźwięków Elektra

Mazowiecki Instytut Kultury to także dom. Dom dla słowa, obrazu i dźwięku. Dlatego otwiera swoje okna na słoneczne promienie literatury, zbieranej odtąd i udostępnianej w całkiem nowej formie.

czytaj więcej »
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy to działania edukacyjne i artystyczne, które tworzymy w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sztuką opowiadania (storytelling) w pracy edukatorów, nauczycieli, instruktorów, wychowawców, społeczników, a także lokalnych liderów kultury.

czytaj więcej »
Arcydzieła muzyki kameralnej

Arcydzieła muzyki kameralnej

Cykl Arcydzieła muzyki kameralnej poświęcony jest prezentacji najwybitniejszych dzieł różnych gatunków muzyki kameralnej. Cóż to jest muzyka kameralna? Nazwa tego gatunku wywodzi się od słowa kamera – pokój, komnata, moglibyśmy mówić więc o muzyce pokojowej czy komnatowej. Nazwa ta nakierowuje nas na gatunek muzyki przeznaczony nie do wykonania w wielkich salach koncertowych, ale w warunkach niejako „domowych”, muzyki często granej dla przyjemności wykonawców a niekoniecznie dla publiczności.

czytaj więcej »
Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Chrzęsne – literackie serce Mazowsza

Znakomici goście, wspaniała atmosfera, interesujące rozmowy, najlepsza literatura i spotkania z żywym słowem – to idea działań, których celem jest nadanie Chrzęsnemu rangi „literackiego serca Mazowsza”.

czytaj więcej »
Swing Club

Swing Club

 ramach Swing Clubu prezentowana jest przede wszystkim muzyka rozrywkowa wykonywana przez czołowych przedstawicieli tego gatunku, wywodzących się głównie z polskiej sceny muzycznej. Nie brakuje także zagranicznych wykonawców.

czytaj więcej »
Swing Club na Mazowszu

Swing Club na Mazowszu

W 2016 roku Mazowiecki Instytut Kultury wkroczył na Mazowsze z nowym cyklem koncertów noszącym nazwę Swing Club na Mazowszu. Projekt nawiązuje do Swing Clubu w Mazowieckim Instytucie Kultury – w ramach którego w ciągu trzech lat odbyło się 50 koncertów i wystąpiło 250 wykonawców krajowych i zagranicznych.

czytaj więcej »
Mazowsze w Koronie

Mazowsze w Koronie

Mazowsze w Koronie to cykl muzycznych wieczorów aranżowanych w zabytkach architektury województwa mazowieckiego. Zapraszani wykonawcy, czołowe polskie zespoły muzyki dawnej, znamienite orkiestry, chóry i zespoły kameralne oraz wybitni soliści, są magnesem przyciągającym na koncerty publiczność z małych ośrodków naszego regionu. Co roku w zabytkowych wnętrzach województwa rozbrzmiewają wielkie i małe dzieła europejskich mistrzów.

czytaj więcej »
Festiwal Muzyki Kameralnej w Urlach

Festiwal Muzyki Kameralnej w Urlach

Festiwal Muzyki Kameralnej to cykl koncertów organizowanych latem w Urlach. Wykonawcami festiwalu są renomowane zespoły muzyki kameralnej i soliści. Programy wydarzeń zawierają zarówno tradycyjne wykonania muzyki klasycznej jak i niekonwencjonalne interpretacje instrumentalne powszechnie znanych utworów.

czytaj więcej »
Festiwal Teatralny InQbator

Festiwal Teatralny InQbator

Festiwal Teatralny InQbator to wielkie święto teatralne w Ostrołęce, na które składają się spektakle sceniczne i plenerowe, warsztaty, działania performatywne, a także spotkania z wybitnymi twórcami teatru.  Festiwal jest projektem artystycznym, edukacyjnym i integracyjnym. Prezentuje ważne wydarzenia teatralne w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych.

czytaj więcej »
Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Karawana. Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem, w małych miejscowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych i wydarzeń kulturalnych, uczynienie widzów współtwórcami i zainspirowanie ich do samodzielnej pracy twórczej. Głównymi adresatami Karawany są dzieci i młodzież, które nie wyjeżdżają na wakacje.

czytaj więcej »
Kultura włączania

Kultura włączania

Ideą zadania jest identyfikowanie, inicjowanie i wzmocnienie współpracy podmiotów kultury i placówek oświatowo-wychowawczych na polu edukacji włączającej oraz podniesienie kompetencji kadr w tym zakresie w woj. mazowieckim.

czytaj więcej »
Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Mazowsza, inspirowanie instruktorów do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem oraz pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

czytaj więcej »
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy powstał, by wspierać produkcję audiowizualną poprzez finansowy wkład koprodukcyjny oraz świadczenie usług na rzecz promocji Województwa Mazowieckiego m.in. poprzez produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych oraz materiałów reklamowych.

czytaj więcej »
Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

Warsaw Dance Days. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego

Warsaw Dance Days, to święto tańca, promujące polskich artystów występujących w kraju i poza jego granicami – projekt zapoczątkowany przez Aleksandrę Dziurosz, dyrektora Warszawskiego Teatru Tańca.

czytaj więcej »
Festiwal Saturator Teatralny

Festiwal Saturator Teatralny

Festiwal Saturator Teatralny jest projektem mającym udowodnić, że można stworzyć ognisko działań teatralnych również tam, gdzie teatru repertuarowego nie ma. Zadaniem Saturatora jest upowszechnianie kultury teatralnej, a także edukacja teatralna, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń twórców teatralnych oraz propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze.

czytaj więcej »
Teatr Mazowiecki

Teatr Mazowiecki

Jesteśmy teatrem podróżującym a naszym głównym celem jest wyjście ze sztuką teatralną poza centra wielkomiejskie i przekonanie, że właśnie tam, i z pomocą lokalnych partnerów, należy szukać odbiorców i budować publiczność teatralną.

czytaj więcej »
Mazowiecki Fundusz Teatralny

Mazowiecki Fundusz Teatralny

Mazowiecki Fundusz Teatralny to  regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

czytaj więcej »

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl