Usługa języka migowego

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

mazowiecki warszawski fundusz filmowy2 minMazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy powstał, by wspierać produkcję audiowizualną poprzez finansowy wkład koprodukcyjny oraz świadczenie usług na rzecz promocji Województwa Mazowieckiego m.in. poprzez produkcję filmów fabularnych, dokumentalnych lub animowanych oraz materiałów reklamowych.

Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy utworzony zostwał Uchwałą Samorządu Województwa Mazowieckiego nr 16/10 z dnia 22 lutego 2010 roku. Od tego roku działa on w strukturze Mazowieckiego Instytutu Kultury. Preferowane są projekty o wysokiej wartości artystycznej, zakładające wykorzystanie charakterystycznych dla Województwa obiektów i plenerów, a także takie, które przyczynią się do turystycznej i gospodarczej promocji regionu i utrwalą jego korzystny wizerunek.

Warunki udziału Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego w produkcji filmowej określa Regulamin Konkursu.

Koordynator projektu: Anna Spisz a.spisz@mik.waw.pl tel. 22 586 42 58.

Więcej informacji o Mazowieckim i Warszawskim Funduszu Filmowym na stronie www.mff.mazovia.pl

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201