Usługa języka migowego

Na Scenie Młodego Widza realizujemy dwa cele: zapraszamy ciekawe i innowacyjne spektakle teatrów z całej Polski oraz oferujemy uczestnikom warsztaty artystyczno-edukacyjne na tematy poruszane w przedstawieniach.

Wydarzenia odbywają się w niedziele i są adresowane do rodzin, aby dzieci bawiły się i uczyły spędzając czas z najbliższymi.

Koordynator: Milena Szabelewska m.szabelewska@mik.waw.pl tel. 601 668 490

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl