Usługa języka migowego

Festiwal Saturator Teatralny

SATURATOR TO RUCH

W założeniu Saturator, to cykliczny projekt artystyczny prezentujący ważne wydarzenia teatralne z dziedzin sztuk związanych z ruchem, ujęte w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych. RUCH – rozumiany jako nośnik treści, emocji i koncepcji w teatrze i tańcu prezentowany jest w spektaklach teatrów ulicznych, teatrów tańca, pantomimy, działaniach cyrkowych i performatywnych. W swoich działaniach dążyć będziemy do powstania stałej przestrzeni dla prezentacji, produkcji, edukacji i promocji teatru ruchu we wszelkich jego formach.

ZADANIA SATURATORA

Naszym zamiarem jest przedstawienie szeregu ściśle powiązanych ideą przewodnią spektakli, warsztatów, paneli dyskusyjnych i spotkań twórców z publicznością, co w efekcie doprowadzić ma do zbudowania płaszczyzny dialogu między twórcą a widzem. Pokażemy ważne wydarzenia teatralne polskie i zagraniczne w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych. Teatr, który w swoim zamierzeniu komunikuje się z widzem ruchem zamiast słowem, obiera współcześnie różnorodne kierunki, wybiera różne konwencje czy techniki.

Zadaniem Festiwalu jest stworzenie nowego, stałego miejsca na mapie kulturalnej Polski służącego upowszechnianiu kultury teatralnej, będącego miejscem spotkań i wymiany doświadczeń twórców teatralnych – zawodowych i niezależnych, polskich i zagranicznych.

Koordynator: Magda Chabros (MIK) m.chabros@mik.waw.pl tel. 22 586 42 04.

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201