Usługa języka migowego

Lekcja muzyki

Cykl edukacyjny Lekcja muzyki” jest skierowany do uczniów klas 5-8 szkół podstawowych wraz z nauczycielami. Harmonogram jest dopasowany do roku szkolnego – koncerty wraz z prelekcjami mają miejsce raz w miesiącu w Sali Widowiskowej MIK, przy ul. Elektoralnej 12. Spotkania odbywają się w ramach zajęć lekcyjnych, uczestniczą w nich grupy zorganizowane ze szkół podstawowych z Warszawy i województwa mazowieckiego.

Formuła spotkań to przede wszystkim koncerty na bardzo wysokim poziomie artystycznym, podczas których występują wybitni polscy muzycy sceny jazzowej i rozrywkowej. Integralną częścią spotkań jest metodyczny komentarz prof. dra hab. Piotra Biskupskiego, w jednej osobie pedagoga, autora projektu i występującego podczas koncertów perkusisty. Informacje prezentowane są w ciekawy dla młodzieży sposób, a wiedza teoretyczna poparta jest muzycznymi przykładami w wykonaniu zespołu. Podczas kolejnych spotkań młoda publiczność zapoznaje się z najważniejszymi elementami muzyki, jakimi są m.in. rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika.

Artyści biorący udział w projekcie prezentują muzykę wokalną i instrumentalną, różne gatunki i style muzyczne (jazz, swing, blues, muzykę klasyczną i rozrywkową), a także zwracają uwagę na pracę indywidualną i zespołową, konieczną do odniesienia sukcesu artystycznego. Dodatkową atrakcją dla młodzieży jest możliwość zobaczenia i usłyszenia na żywo rozmaitych instrumentów, zarówno tych kojarzonych z muzyką klasyczną, jak i z rozrywkową, a nawet ludową.

Uczestnicząca w spotkaniach grupa młodzieży rozwija swoje umiejętności i poszerza wiedzę o muzyce, a także, co jest jednym z głównych celów projektu, zostaje zachęcona do samodzielnego uczestniczenia w życiu muzycznym i kulturalnym swojej szkoły i okolicy.

Koordynator: Sabina Pracka s.pracka@mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201