Usługa języka migowego

Celem cyklu koncertowego Open Sound jest prezentacja młodych wokalistów muzyki alternatywnej. Przez „młodych” rozumiemy osoby nie tylko młode wiekiem, ale także dorobkiem – interesujących wykonawców mających na swoim koncie pierwsze sukcesy artystyczne.

Realizując Open Sound chcemy uczynić Mazowiecki Instytut Kultury rozpoznawalnym i wyrazistym punktem na kulturalnej mapie Warszawy, kojarzonym ze stałą sceną i cykliczną prezentacją muzyki tego gatunku na wysokim poziomie artystycznym.

Koordynator: Dorota Chotyńska d.chotynska@mik.waw.pl tel. 604 994 811

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201