Usługa języka migowego

Filmowy cykl Galerii Test, który przybliża znanych twórców, pokazuje ich intymny świat i proces twórczy.

grafika z powtarzającym się napisem portret artysty

Projekt „zainspirowała” w 2020 r. kwarantanna wywołana pandemią koronawirusa, kiedy Galeria Test była niedostępna dla publiczności. Wtedy, by utrzymać kontakt z widzami, powstały pierwsze filmy o twórcach sztuki współczesnej, różnorodności używanych środków przekazu i związkach tradycji ze współczesnością. O ile ówczesne przepisy sanitarne nakazywały utrzymanie dystansu między ludźmi, to twórcy filmów minimalizowali dystans w relacji artysta-odbiorca. I to podejście pozostało przy tworzeniu następnych wizerunków, już po ustąpieniu pandemii i otwarciu galerii.

Każdy z portretowanych twórców na swój niepowtarzalny sposób buduje jak najbliższą relację z widzami, przez szczere odpowiedzi na pytania, pokazywanie procesu twórczego i swojego „intymnego świata”. Rozmowa, zaproszenie do pracowni, a przede wszystkim wysmakowane zdjęcia prac – obrazów, rzeźb, grafik, tkanin – ukazanych w całości i w intrygujących szczegółach, składają się na portret artysty.

Do filmowej kolekcji Galerii Test swoje wizerunki udostępnili: Dorota Grynczel, Dariusz Kaca, Andrzej Maciej Łubowski, Zygmunt Łukasiewicz, Aleksandra Mazurkiewicz, Joanna Mrozowska, Piotr Nowiński, Uta Przyboś, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Łukasz Rudecki, Jolanta Rudzka-Habisiak, Dorota Taranek, Anna Alicja Trochim, Apoloniusz Węgłowski.

Filmy są dostępne na profilu You Tube/MIK i na stronie Galerii Test.
Spełniają wymogi dostępności tzn. są zaopatrzone w napisy i tłumaczenie Polskiego Języka Migowego (PJM).

 

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201