Usługa języka migowego

Mazowiecki Fundusz Teatralny

 

grafika na żółtym tle czarny napis mazowiecki fundusz teatralny

Mazowiecki Fundusz Teatralny to  regionalny, wieloletni program wspierający edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jest skierowany do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną, a jego bezpośrednimi odbiorcami są instruktorzy teatralni (m.in. animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

IDEA

  • Powołanie regionalnego, wieloletniego programu wspierającego edukacyjno-artystyczne działania teatralne dla dzieci i młodzieży z Mazowsza.
  • Program powstał zarówno z myślą o rozwijaniu istniejących już grup i inicjatyw, jak również inicjowaniu nowych aktywności teatralno-artystycznych dla dzieci i młodzieży.

ODBIORCY PROGRAMU

Pogram skierowany jest do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządowców, organizacji pozarządowych, osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Bezpośrednimi odbiorcami programu będą jego uczestnicy programu: instruktorzy teatralni (animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

CELE PROGRAMU

  • Zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie edukacji teatralnej dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, poprzez wsparcie działań o charakterze edukacyjno-artystycznym.
  • Wspieranie codziennej pracy teatralno-edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą i zdobywanie nowych osób zainteresowanych tym działaniem.
  • Aktywizacja wokół teatru społeczności lokalnych – wspieranie działań teatralnych, w które włączają się lokalne organizacje i grupy nieformalne.

Podejmowane działania powinny się odnosić się do dzieci i młodzieży zamieszkałej w małych miejscowościach, powinny prowadzić do realnego, długofalowego wzmocnienia edukacji artystyczno-teatralnej dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego.

ORGANIZATOR: Mazowiecki Instytut Kultury

Kontakt: Anna Mizińska (MIK) a.mizińska@mik.waw.pl tel. 22 586 42 14

Ilona Trybula Praca z ciałem 4 FM mazowiecki fundusz teatralny fot meritum

alt="kostrzyn publiczna szkola podstawowa mazowiecki fundusz teatralny fot meritum"

kobieta naprzeciwko mężczyzny, słucha jego instrukcji

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201