Mazowiecka Akademia Tańca – taniec jazzowy

Uprzejmie informujemy, że w 2020 roku nie prowadzimy naboru na kurs Taniec Jazzowy.

Mazowiecka Akademia Tańca – TANIEC JAZZOWY

(kontynuacja Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych)

Mazowiecki Instytut Kultury prowadzi kurs instruktorów tańca jazzowego (edycja 2019-2021). MIK jest organizatorem kursów od 26 lat w następujących dziedzinach: taniec ludowy, taniec jazzowy, taniec współczesny, taniec towarzyski i teatr, które ukończyło ponad 1100 wykwalifikowanych instruktorów.

Ukończenie kursu profesjonalnie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora tańca. Długie i duże doświadczenie MIK w organizacji kursów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Kursy przeznaczone są dla osób prowadzących grupy taneczne oraz pragnących podnieść swoje kwalifikacje jak i rozszerzyć swoje umiejętności. Kurs posiada rekomendacje Narodowego Centrum Kultury. 

Informacje o kursie

Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Program kursu to 800 godzin dydaktycznych.

Okres nauki trwa 4 semestry. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela.

Każda sesja obejmuje około 30 godzin nauki. Po pierwszym i drugim roku odbywa się stacjonarna sesja letnia (10-12 dni czerwiec/lipiec). Zajęcia odbywają się w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu wydane przez Mazowiecki Instytut Kultury w jeżyku polskim oraz angielskim.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest ukończenie 18 lat.

Kadra

Wykładowcami kursu są wybitni specjaliści z poszczególnych dziedzin tańca oraz wykładowcy: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Warszawie i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.

Rekomendacja

Narodowego Centrum Kultury  >>

Opłaty

Koszt całkowity kursu wynosi 7000 zł (za 2 lata nauki) płatne w ratach miesięcznych 250 zł, sesje letnie 1000 zł. Dodatkowo 50 zł – rozmowa kwalifikacyjna i 250 zł – egzamin końcowy.

Koordynator: Norbert Późniewski, n.pozniewski@mik.waw.pl tel. 22 58 64 221, 600 985 662.

 

Program zajęć

program kursu taniec jazzowy 2019-21

Zdjęcia z zajęć

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl