Edukacja

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program mający wesprzeć merytorycznie i organizacyjnie podmioty publiczne i niepubliczne w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury w województwie mazowieckim.

czytaj więcej »
Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem przedsięwzięcia jest gromadzenie wiedzy o podmiotach kultury, badania nad uczestnictwem w kulturze, upowszechnianie prostych narzędzi do badania kultury oraz animacja kulturalna.

czytaj więcej »
Malowane Lato

Malowane Lato

Malowane Lato to projekt animacyjno-edukacyjny. Organizowany jest już od kilku lat w małych miejscowościach i wsiach na terenie województwa mazowieckiego.
W kolejnych edycjach przedsięwzięcie może odbywać się w tych samych miejscach, jednak jednym z podstawowych celów jest aktywizacja nowych miejsca i nowych społeczności.

czytaj więcej »
Mazowiecka Akademia Tańca – taniec jazzowy

Mazowiecka Akademia Tańca – taniec jazzowy

Zapraszamy do udziału w kursie Taniec Jazzowy w Mazowieckiej Akademii Tańca. MIK jest organizatorem kursów od 26 lat w następujących dziedzinach: taniec ludowy, taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec towarzyski, teatr, które ukończyło ponad 1100 wykwalifikowanych instruktorów. Ukończenie kursu profesjonalnie przygotowuje do pracy w charakterze instruktora tańca. Długie i duże doświadczenie MIK w organizacji kursów gwarantuje wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych.

czytaj więcej »
Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Mazowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

MUTW powołano w styczniu 2002 r. jako program edukacyjno-kulturalny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Jest on adresowany do ludzi starszych, którzy nie pracując już zawodowo, mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych.

czytaj więcej »
Mazowiecka Akademia Tańca – taniec ludowy

Mazowiecka Akademia Tańca – taniec ludowy

Zapraszamy do udziału w kursie Taniec Ludowy w Mazowieckiej Akademii Tańca. Kurs prowadzony jest w systemie zaocznym. Program kursu to 800 godzin dydaktycznych. Okres nauki trwa 4 semestry. Sesje odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota, niedziela. Każda sesja obejmuje około 30 godzin nauki.

czytaj więcej »
Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych

Program Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych (PATON) obejmuje szereg projektów przygotowywanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami oraz we współpracy z nimi, realizowanych zarówno w Warszawie jak i na terenie województwa mazowieckiego.

czytaj więcej »
Studio Mimów

Studio Mimów

Studio Mimów Stefana Niedziałkowskiego istnieje w Warszawie od 1994 roku. Podstawowym jego zadaniem jest poznawanie sztuki mimu, a przede wszystkim warsztatu aktora mima, którzy tworzy swój własny unikalny teatr pantomimy. Uczestnicy uczą się w niewerbalny sposób komunikować głębokie stany emocjonalne.

czytaj więcej »
Teatr Ruchu Balonik

Teatr Ruchu Balonik

Grupa funkcjonuje przy Mazowieckim Instytucie Kultury. Składa się z 25 osób w wieku od 25 do 55 lat, ludzi z upośledzeniem intelektualnym w stopniu głębszym i znacznym. Ich dokonania artystyczne wielokrotnie wyróżniano nagrodami.

czytaj więcej »
Warsztaty Teatru Ruchu “Inspiracje”

Warsztaty Teatru Ruchu “Inspiracje”

Ideą projektu jest aktywna edukacja, skierowana na uczestnictwo w twórczym działaniu, wymianie doświadczeń i integracji artystycznej. Projekt ma charakter edukacyjno – upowszechnieniowy; wypełnia lukę w tym kierunku sztuki, będąc także odpowiedzią na potrzeby młodego środowiska o twórczych zainteresowaniach.

czytaj więcej »
Akademia Młodego Animatora

Akademia Młodego Animatora

Akademia Młodego Animatora to cykl warsztatowy z projektowania wydarzeń kulturalnych dla młodzieżowych rad miejskich, gminnych i powiatowych z terenu województwa mazowieckiego.

czytaj więcej »
Kultura: inicjatywy

Kultura: inicjatywy

Kultura: inicjatywy jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę docenienia kultury w praktyce pomocy społecznej i współdziałania sektorów w walce z problemami społecznymi. Celem projektu jest zainicjowanie i/lub wsparcie współpracy instytucji kultury z podmiotami pomocy społecznej poprzez ich wzajemne poznanie się.

czytaj więcej »
Przedszkolaki bez barier

Przedszkolaki bez barier

Projekt „Przedszkolaki bez barier” to działania Mazowieckiego Instytutu Kultury i Fundacji Kultury Bez Barier skierowane do najmłodszych.
Warsztaty to ciągły splot zabaw, rozmów i nauki języka migowego. Spotkania mają na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pokazać im że osoby niewidome, głuche, niepełnosprawne ruchowo, pomimo ograniczeń są takie same jak one. Tak jak one lubią się bawić, śmiać, śpiewać, rysować czy wygłupiać.

czytaj więcej »
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury

Mazowiecka Akademia Kadr Kultury

MAKaK jest programem szkoleniowo-warsztatowym dla praktyków, osób pracujących w kulturze i sektorach pokrewnych; budowanym na podstawie doświadczeń projektów szkoleniowych realizowanych w MIK w latach 2015-2016 Zbadaj Kulturę i Zbuduj Kulturę, Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury 2016-2018, a także wyników badania potrzeb kulturalnych kadr kultury w województwie mazowieckiem w 2019 roku.

czytaj więcej »

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl