Usługa języka migowego

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej

Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej to wieloletni program, którego celem jest wspieranie twórczych działań angażujących mieszkańców, budujących poczucie wspólnoty i będących narzędziem rozwoju społecznego. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, a głównym operatorem – Mazowiecki Instytut Kultury.

plansza z napisem mazowiecki program edukacji kulturalne

MPEK

Najważniejsi są dla nas ludzie, ich umiejętności, doświadczenia oraz twórcze relacje, które tworzą z innymi. Dlatego realizując nasz Program stawiamy na narzędzia, dzięki którym:

 • poznajemy lokalne bogactwo działań twórczych;
 • poznajemy, doceniamy i wspieramy tych, którzy aktywnie działają twórczo na rzecz lokalnej społeczności;
 • budujemy i wzmacniamy relacje między osobami, które działają na rzecz twórczych społeczności oraz stworzymy im warunki do wymiany i dialogu;
 • tworzymy przestrzeń do wspólnych doświadczeń oraz wymiany dobrych praktyk i inspiracji.

Realizujemy nasze cele poprzez inicjatywy skierowane do konkretnych subregionów, jak również działania ogólnowojewódzkie.

Główne działania prowadzone w ramach MPEK to:

 • konkurs o Nagrodę za Społeczne Działania Twórcze którego celem jest wyłonienie wyróżniających się animatorów, animatorek, edukatorów, edukatorek i innych osób prowadzących działania w obszarze kultury w wybranym subregionie;
 • objazdy studyjne „Z wizytą u siebie” – których celem jest rozpoznanie zasobów lokalnych wybranego subregionu, zbudowanie dobrych relacji między osobami w nim działającymi, a także wzajemne inspirowanie się i wymiana praktyk;
 • ALTERGRANT – którego celem jest wyłonienie i wypromowanie działań prowadzonych w obszarze edukacji kulturalnej, realizowanych w oparciu o współpracę międzysektorową oraz alternatywne źródła finansowania, jest to działanie skierowane do całego województwa;
 • cykl Animator/Animatorka Tygodnia – w którym prezentujemy na Facebooku animatorów, animatorki, edukatorów i edukatorki działających na rzecz lokalnej społeczności;
 • spotkania podnoszące kompetencje animatorów i animatorek kultury;
 • Rezydencje animacyjne we wsiach – które polegają na współpracy doświadczonych animatorów i animatorek kultury, artystów i artystek społecznych z sołtyskami i społecznościami niewielkich wsi w województwie mazowieckim;
 • Kurs online „Społeczne Działania Twórcze – Narzędziownik MPEK-u”
 • działania promocyjne – filmy, publikacje, promocję w mediach i na naszym profilu na Facebooku.

Zespół MPEK-u

 • dr Maja Dobiasz-Krysiak – ekspertka ds. merytorycznych
 • Miriam Kołak – ekspertka ds. komunikacji
 • Radosław Kowalik – ekspert ds. działań terenowych i komunikacji
 • Norbert Późniewski – koordynator MPEK-u z ramienia MIK

Kontakt: mpek@mik.waw.pl

Finansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Szczegóły i aktualności na temat MPEK

www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek.html

www.facebook.com/mazowieckiprogramedukacjikulturalnej/

Więcej o założeniach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej w dokumencie programowym

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201