Usługa języka migowego

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osoby kontaktowe

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – osoby kontaktowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12. Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

 • IOD@mik.waw.pl
 • Listownie na adres powyżej
 • Tel. Zbigniew Klepacki +48 601666755

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Kontaktowania się z Tobą w sprawach bieżących związanych z realizacją umowy, między nami a twoim pracodawcą, przedstawiania ofert, otrzymywaniem zleceń, odpowiadania na zapytania. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości kontaktowania się z naszymi kontrahentami
 • Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzić związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz.

3. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od twojego pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujesz. Otrzymujemy takie dane jak imię i nazwisko, nr. Telefonu, adres e-mail, stanowisko i miejsce pracy.

4. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy lub do przedawnienia się roszczeń

5. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

6. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201