Usługa języka migowego

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz osób z którymi kontaktuje się Mazowiecki Instytut Kultury

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Mazowieckim Instytutem Kultury oraz osób z którymi kontaktuje się Mazowiecki Instytut Kultury

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12. Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

 • IOD@mik.waw.pl
 • Listownie na adres powyżej
 • Tel. Zbigniew Klepacki +48 601666755

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Kontaktowania się z Tobą w celu przekazania odpowiedzi na Twoje pytania jako nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazaniu informacji na temat naszych działań w zakresie szerzenia kultury.
 • Nawiązania kontaktu z Tobą lub Twoim pracodawcą lub podmiotem, który reprezentujesz w sprawie prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie szerzenia i rozwoju kultury

3. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres utrzymywania relacji oraz przez rok po ich ustaniu.

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

5. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201