Usługa języka migowego

Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury

Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12. Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

  • IOD@mik.waw.pl
  • Listownie na adres powyżej
  • Tel. Zbigniew Klepacki +48 601666755

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

  • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rejestracji udziału w wydarzeniu, umożliwić ci udział w wydarzeniu, przesłać Ci informacje dotyczące wydarzenia jak plan. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w celu realizacji wydarzenia i zapewnienie  udziału

3. Twoje dane będziemy przetwarzać przez rok od wydarzenia.

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

5. Przysługują ci następujące prawa:

  • Dostępu do swoich danych osobowych
  • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • Wyrażenia sprzeciwu
  • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201