Usługa języka migowego

Wolontariusze

Wolontariusze

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12. Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

 • IOD@mik.waw.pl
 • Listownie na adres powyżej
 • Tel. Zbigniew Klepacki +48 601666755

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy, której jesteś stroną
 • Oraz na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu dokumentowania wolontariatu

3. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres  6 miesięcy od zakończenia wydarzenia.

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy prawa.

5. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Wyrażenia sprzeciwu
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201