Usługa języka migowego

Artyści wystawiający dzieła w galeriach

Artyści wystawiający dzieła w galeriach

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Mazowiecki Instytut Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK 34/12. Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

 • IOD@mik.waw.pl
 • Listownie na adres powyżej
 • Tel. Zbigniew Klepacki +48 601666755

2. przetwarzamy twoje dane osobowe w celu i podstawach prawnych:

 • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy której jesteś stroną
 • Będziemy archiwizować Twoje dane osobowe w celu dokumentowania życia kulturalnego jako nasz prawnie uzasadniony interes

3. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 10 lat w ramach umowy i do ustania naszego uzasadnionego interesu.

4. Twoje dane będziemy przekazywać wyłącznie podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usługi na podstawie umowy i zgodnie z naszymi poleceniami. Np.: firmy IT

5. Przysługują ci następujące prawa:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Wyrażenia sprzeciwu
 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201