Główny Specjalista Działu Marketingu i Promocji

Mazowiecki Instytut Kultury poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko:

Główny Specjalista Działu Marketingu i Promocji

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Elektoralna 12

Zakres zadań

Współpraca przy realizacji strategii promocyjnych i wizerunkowych, związanych
z działalnością MIK:

 1. redakcja marketingowa i promocyjna tekstów, materiałów i artykułów dotyczących działalności MIK, przeznaczonych dla prasy, radia, telewizji i Internetu;
 2. opracowywanie i realizacja strategii promocyjnych i reklamowych wybranych projektów strategicznych MIK;
 3. pozyskiwanie stałych i jednorazowych patronów medialnych wybranych wydarzeń;
 4. przygotowywanie, koordynacja i nadzór nad realizacją umów barterowych i innych;
 5. współpraca z mediami na rzecz upowszechniania działalności merytorycznej MIK;
 6. praca nad promocją i reklamą imprez MIK oraz wizerunku MIK w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich;
 7. obsługa prasowa wybranych przedsięwzięć MIK, ze szczególnym uwzględnieniem eventów promocyjnych i konferencji prasowych;
 8. koordynacja i realizacja wybranych wydawnictw promocyjnych MIK;
 9. koordynacja i realizacja zadań, związanych z reklamą wydarzeń MIK i wizerunku MIK;
 10. koordynacja zadań dotyczących opracowywania ogłoszeń i reklam w tym pozyskiwanie/wykup powierzchni reklamowych (płatnych i bezpłatnych) w mediach, outdoorach i Internecie;
 11. realizacja kampanii promocyjnych i promocji wybranych wydarzeń MIK w mediach społecznościowych;
 12. realizacja kampanii informacyjnych i promocji wybranych wydarzeń MIK w Internecie.

Działania z zakresu Public Relations związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku MIK – wizualnego i informacyjnego – na zewnątrz i wewnątrz instytucji

 1. kreacja pozytywnego wizerunku MIK w miejscu pracy, w mediach i na forum publicznym;
 2. koordynacja ekspozycji afiszy i ulotek wybranych wydarzeń MIK na słupach, w witrynie i w potykaczach MIK oraz innych nośnikach, należących do MIK;
 3. obsługa promocyjna imprez plenerowych, targów i wybranych wydarzeń, realizowanych przez MIK i jego partnerów.
 4. współpraca przy realizacji działań z zakresu PR wewnętrznego MIK.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (mile widziane w obszarze komunikacji, marketingu, zarządzania, kulturoznawstwa, rozwoju publiczności);
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze marketingu/komunikacji i/lub promocji,
 • umiejętność wykorzystywania nowych technologii w działalności promocyjnej i marketingowej;
 • znajomość nowoczesnych kanałów komunikacji;
 • praktyczna znajomość zasad tworzenia i wdrażania planów promocji i komunikacji;
 • kreatywność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań;
 • wysoka kultura osobista.

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1,0 etatu;
 • pracę w równoważnym systemie pracy;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • współpracę w przyjaznym, zaangażowanym zespole;
 • możliwość rozwoju i wdrażania własnych pomysłów;
 • wynagrodzenie: 4 500 – 5 500 brutto plus dodatek stażowy.

Zgłoszenia

 1. CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres praca1@mik.waw.pl w tytule wiadomości wpisując: „Główny Specjalista w Dziale Marketingu i Promocji – Imię i nazwisko” do dnia 12 listopada 2021 r.
 2. Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 3. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty/Głównego Specjalisty Działu Marketingu i Promocji, ogłoszonego w dniu 22 października br. prowadzonego przez Mazowiecki Instytut Kultury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania zadań administratora danych wynikających z realizacji niniejszej rekrutacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne.
 4. Osoba aplikująca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować od 25 maja 2018 r.w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@mik.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 6. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z zamieszczonym ogłoszeniem o pracę (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit a).
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji i zostaną trwale usunięte po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od zakończonego procesu.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie aplikującej o pracę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec wykonawcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • Podpisał/a: Jacek Zieliński
 • Opublikował/a: Jacek Zieliński
 • Dokument z dnia: 22 października 2021
 • Publikacja dnia: 15 lutego 2022
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl