Struktura

I. PODSTAWY PRAWNE

 

Mazowiecki Instytut Kultury działa na zasadach określonych Regulaminem Organizacyjnym. Regulamin opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

    art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 423, z późn. zm.);
    § 14 Statutu Mazowieckiego Instytutu Kultury stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 158/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2014 r.;
    opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego wyrażonej w Uchwale nr 1241/376/14
z dnia 9 września 2014 r.

 

II. STRUKTURA

Dyrekcja:

– Dyrektor
– Zastępca Dyrektora ds. artystycznych;
– Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych;
– Główny Księgowy.

W Instytucie funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

1)    Działy:
a) Dział Finansowo – Księgowy,
b) Dział Techniczny,
c) Dział Administracyjno – Inwestycyjny,
d) Dział Organizacyjny,
e) Dział Marketingu i Promocji,
f)  Dział Muzyki,
g) Dział Mazowieckie Obserwatorium Kultury,
h) Dział Teatru i Literatury,
i) Dział Galerii i Wystaw,
j) Dział Obsługi Publiczności

2)    Jednostki wyspecjalizowane:
a) Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy

  • Podpisał/a: Magdalena Denko
  • Opublikował/a: Malwina Rozwadowska
  • Dokument z dnia: 7 lutego 2011
  • Publikacja dnia: 20 grudnia 2022
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl