Majątek

Majątek MIK (stan na dzień 31.12.2017 r.) 12 786 474,53

L.p. tytuł wartość
1. Wartości niematerialne i prawne  596 293,71
2. Środki trwałe 9 738 970,88
3. Pozostałe środki trwałe 2 451 209,94

MIK otrzymał w zarząd od Samorządu Województwa Mazowieckiego budynek stanowiący główną siedzibę instytucji, położony przy ulicy Elektoralnej 12 w Warszawie.
Ma on powierzchni użytkowej 2667 m², został wpisany do rejestru zabytków.
Ponadto MIK jest właścicielem budynku przy ul. Marszałkowskiej 28, w którym prowadzona jest działalność Kina Luna.

MIK również od Zarządu Gospodarki Nieruchomościami wynajmuje w Warszawie lokale na potrzeby galerii:

  • “TEST”, ul. Marszałkowska 34/50
  • “XX1”, Al. Jana Pawła II 36
  • “FOKSAL”, ul. Foksal 1/4

INFORMACJA  O  FLOCIE  SAMOCHODOWEJ
MAZOWIECKIEGO  INSTYTUTU  KULTURY   W  WARSZAWIE 

 

Liczba samochodów

3

Marka

OPEL

SKODA

RENAULT

Model

Vivaro 2,0 L2H2

Octavia 1,6 TOUR

MASTER 

Ilość miejsc

9-osobowy

5-osobowy

ciężarowy

Data produkcji

2012

2012

2016

Data zakupu

2012

2012

2006

Koszt brutto zakupu

94 956,00 zł

45 940,50 zł

116 092,80 zł

Charakter wykorzystania

Samochody przeznaczone do przewozu osób i mienia MIK
(w tym m.in. artystów, animatorów, eksponatów, instrumentów muzycznych oraz sprzętu technicznego).

  • Podpisał/a: Magdalena Denko
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 7 lutego 2011
  • Publikacja dnia: 7 lutego 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl