Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na zakup i instalację wyposażenia elektroakustycznego Sali widowiskowej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuję, że w przedmiotowym przetargu o udzielenia zamówienia publicznego, ofertę nr 1 – ProfiAudio Sp. z o.o., 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Dolomitowa 32, uznano za najkorzystniejszą. Oferta Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została wybrana ze względu na najwyższy wskaźnik oferty o przyjęte kryteria.

przetarg_wygrana_naglosnienie

  • Podpisał/a: Magdalena Marek
  • Opublikował/a:
  • Dokument z dnia: 7 października 2011
  • Publikacja dnia: 7 października 2011
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl