Zamówienia publiczne

Przetargi trwające

Rozdzielenie wody użytkowej od hydrantowej w kinie Luna w Warszawie ul. Marszałkowska 28 - CPV – 45300000 – 0.

ZAŁĄCZNIKI

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy, załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

Umowa wraz z opisem przedmiotu zamowienia

Klauzula informacyjna