Zamówienie zgodnie z art. 37 a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Działając zgodnie z art. 37 a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Mazowiecki Instytut Kultury informuje, iż dnia 25.11.2022 udzielono zamówienia, o którym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Fundacji Artystycznej PERFORM z siedzibą w Warszawie, ul. Północna 42
05-080 Truskaw, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000390096, posiadającą numer REGON 144765320  i numer NIP 0000390096.

Przedmiot zamówienia obejmuje organizację spektakli, prezentacji site-specific, kina tańca on-line, autoportretów choreograficznych, animacji społecznych, laboratoriów ruchowych, oraz działań związanych z krytyką i teorią tańca w okresie 01.01.2023 – 31.12.2025 r., na kwotę 240 000,00 zł brutto.

  • Podpisał/a: Renata Bierzanek
  • Opublikował/a: Renata Bierzanek
  • Dokument z dnia: 28 listopada 2022
  • Publikacja dnia: 28 listopada 2022
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl