Pracownik do Działu Finansowo – Księgowego

Mazowiecki Instytut Kultury

zatrudni na umowę zlecenia pracownika

do Działu Finansowo – Księgowego

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Elektoralna 12

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

1) Kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalno-rachunkowym,  w tym w szczególności faktur i rachunków wystawianych przez zleceniobiorców oraz umów cywilnoprawnych zawartych z wykonawcami, powodujących zobowiązania MIK,

2) Sporządzanie dokumentów do wypłaty z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi z uwzględnieniem naliczania kosztów uzyskania przychodu, podatku dochodowego oraz  składek ZUS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) Sporządzanie przelewów na właściwe rachunki bankowe z tytułu wynagrodzeń zleceniobiorców MIK, składek ZUS, należności urzędów skarbowych oraz innych instytucji,

5) Ustalanie należności na rzecz urzędów skarbowych z tytułu potrąconych od umów cywilnoprawnych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie i przekazywanie obowiązujących zgodnie z przepisami dokumentów w tym zakresie do urzędów skarbowych oraz do wykonawców tych umów,

6) Prowadzenie rozliczeń z ZAIKS wraz ze sporządzaniem wymaganych dokumentów rozliczeniowych w tym zakresie,

7) Rozliczanie podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników i współpracowników MIK,

8) Rozliczanie należności pracowników z tytułu dokonywanych przez nich koniecznych zakupów.

Co oferujemy:

 • praca w przyjaznej atmosferze;
 • uczestniczenie w projektach realizowanych przez Instytut.

Wymagania:

 • znajomość pakietu Office;
 • mile widziana znajomość oprogramowania Systemu Zarządzania Symfonia oraz Płatnika;
 • mile widziane doświadczenie w obszarze finansowo – księgowym.

 Zgłoszenia:

 • CV oraz list motywacyjny należy przesyłać na adres praca1@mik.waw.pl w tytule wiadomości wpisując: „praca w dziale finansowo – księgowym – Imię i nazwisko” do dnia 29 października br.
 • Dopuszczamy możliwość rozpoczęcia spotkań z kandydatami w trakcie naboru zgłoszeń.
 • Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na pracownika działu finansowo – księgowego, ogłoszonego w dniu 18 października br. prowadzonego przez Mazowiecki Instytut Kultury. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/ poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 • Podpisał/a: Jacek Zieliński
 • Opublikował/a: Jacek Zieliński
 • Dokument z dnia: 22 października 2021
 • Publikacja dnia: 15 lutego 2022
Dokument oglądany: razy

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl