Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Gość Festiwalu PERSONA 2022

Kazimiera Szczuka. Krytyczka i historyczka literatury, nauczycielka. Od lat. 90. członkini ruchu kobiecego, organizatorka pierwszych manif, członkini Kongresu Kobiet, Polskiego Towarzystwa Genderowego, koordynatorka komitetu Ratujmy Kobiety. Prowadziła programy telewizyjne i radiowe. Uczy na studiach podyplomowych IBL PAN i w LXI Liceum Ogólnokształcącym im. Janiny Zawadowskiej w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii Warszawie. Autorka książek, m.in. zbioru esejów o literaturze Kopciuszek, Frankenstein i Inne. Feminizm wobec mitu, Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji i wywiadu rzeki z prof. Marią Janion Transe, traumy i transgresje. Współautorka i współredaktorka prac zbiorowych, m.in. Encyklopedii Gender, …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy Kanon, ostatnio tomu …Głuchy drwiący śmiech pokoleń? Współczesna szkoła wobec faszyzmu a także Lady Baba Jaga o Jadze Hupało. Mieszka w Warszawie. Założycielka i Prezeska Fundacji Marii Janion. Odnawianie znaczeń.

Fotografia: portret Kazimiera Szczuka

Kazimiera Szczuka Fot. T. Adamowicz, Forum

plakat: na białym tle kolorowe kwiaty

Projekt: Aleksandra Nałęcz-Jawecka. Ilustracja: Monika Malewska

Artykuł archiwalny

ZOBACZ: Program MIK na czerwiec 2023 r. w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201