MISTRZOWSKA AKADEMIA TEATRALNA

grafika na niebieskim tle napis międzynarodowe sympozjum on line

Celem sympozjum jest prezentacja metod aktorskich będących podstawą pracy i nauczania współczesnych aktorów w uznanych na świecie ośrodkach akademickich.

Wybitni artyści i pedagodzy zaproszeni do udziału w sympozjum przedstawią podstawowe założenia, kluczowe pojęcia i najważniejsze narzędzia jakimi posługują się aktorzy i nauczyciele sztuki aktorskiej w Europie i Ameryce Północnej. Dzięki temu słuchacze sympozjum otrzymają praktyczną wiedzę na temat konkretnych technik pozwalających samodzielnie rozwijać zarówno swoje umiejętności zawodowe jak i poszerzać kompetencje pedagogiczne przydatne w edukacji teatralnej.

Wykłady będą nagrywane na platformie Zoom, a następnie emitowane na kanałach
Facebook/MIK  You Tube/MIK  Facebook/Instytut Teatralny
Każdy wykład będzie tłumaczony na język polski w formie konsekutywnej oraz na język migowy.
Wszystkie wykłady zaczynają się o 19.00.

Wykład inauguracyjny: prof. Wieniamin Filsztyński (Rosja)

27 października 2021 r.

Wykład inauguracyjny wygłosi pedagog i reżyser z Russian State Institute of Performing Arts w Sankt Petersburgu, który od przeszło 40 lat rozwija tzw. „metodę etiudową” uznawaną za jedną z najciekawszych metod obecnych we współczesnej pedagogice teatralnej. Wykład będzie poświęcony omówieniu głównych założeń tej szczególnej metody aktorskiej i pedagogicznej w odniesieniu do klasycznej metody K. Stanisławskiego.

Prof. Wieniamin Filsztyński jest uznanym artystą i nauczycielem akademickim prowadzącym warsztaty i kursy mistrzowskie na całym świecie. W swojej długiej karierze pedagogicznej prowadził warsztaty w USA, Hiszpanii, Finlandii i Izraelu. Kilka razy gościł również w Polsce prowadząc zajęcia dla studentów Akademii Teatralnej w Warszawie i Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Swoją koncepcję kształcenia aktorów opisał w licznych artykułach oraz w wydanej w 2006 roku publikacji pt. „Otwarta pedagogika.” Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną otrzymał wiele nagród w tym prestiżową Międzynarodową Nagrodę Stanisławskiego.

ZOBACZ: O Mistrzowskiej Akademii Teatralnej i programie wykładów

grafika: w tle półprzeźroczysty rysunek twarzy kobiety, całość w odcieniu niebieskim. Napis Persona, Rok Julii Hartwig

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl