Usługa języka migowego

12 września, Garwolin | 2. Festiwal Saturator Teatralny “mimo wszystko…”

Artykuł archiwalny

Zapraszamy na drugą edycję Festiwalu Saturator Teatralny. W tym trudnym dla nas wszystkich roku spotkamy się w jednym dniu – 12 września.

 

program festiwalu na tle kompozycja abstrakcyjna z powtarzającym się rysunkiem ludzkiego oka

2. FESTIWAL SATURATOR TEATRALNY mimo wszystko…
12 września 2020 r. Garwolin

Wstęp wolny

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym. Właśnie teraz chcemy być razem z naszymi widzami i artystami. Okres pandemii z wielką siłą uświadomił nam, że życie pozbawione kontaktu z kulturą utrudnia poszukiwania odpowiedzi na współczesne wyzwania i definiowanie bolących problemów. Przeszkadza w tworzeniu więzi wspólnotowych i wspólnym przeżywaniu Sztuki. Nie chcemy życia bez Sztuki, dlatego spotkamy się mimo wszystko…

Mamy nadzieję, że te kilka godzin spotkań z teatrem pozwoli artystom i widzom zagłębić się w ciekawości, uważności a może też kreatywności? Bądźcie z nami, bo razem jest łatwiej, ciekawiej i… lepiej ale pamiętajcie o bezpieczeństwie swoim i innych.

PROGRAM

17:00 Oficjalne powitanie (ogród Domu Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1)
17:10 Żelazne Trzewiczki Teatr O!Mamy (ogród Domu Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1)
18:00 Krzywe zwierciadło Wielkiej K. Michał Lasocki (ogród Domu Kultury w Garwolinie, ul. Nadwodna 1)
19:30 Cykl Teatr Usta Usta (parking przy hali sportowej, ul. Żwirki i Wigury 16)
20.30 Video Dance Twórcze Grono – pokaz filmu i spotkanie z twórcami (park przy Pływalni Miejskiej „Garwolanka”, ul. Olimpijska 2)
21:00 Arka Teatr Ósmego Dnia (park przy Pływalni Miejskiej „Garwolanka”, ul. Olimpijska 2)
Działania towarzyszące:

SATURenzja – konkurs na recenzje
FotoRATOR – konkurs fotograficzny

Szczegóły na www.festiwalsaturator.pl 

W związku z występowaniem stanu epidemii uczestnicy wydarzeń artystycznych i rozrywkowych są zobowiązani do przestrzegania rozporządzeń Rady Ministrów w zakresie zachowania dystansu społecznego.

O Saturatorze
Festiwal Teatralny Saturator jest projektem mającym udowodnić, że można stworzyć ognisko działań teatralnych również tam, gdzie teatru repertuarowego nie ma. Zadaniem Festiwalu jest upowszechnianie kultury teatralnej, a także edukacja teatralna, stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń twórców teatralnych oraz propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze. W założeniu Festiwal, to cykliczny projekt artystyczny prezentujący ważne wydarzenia teatralne z dziedzin sztuk związanych z ruchem, ujęte w szerokim spektrum gatunków, technik oraz praktyk interpretacyjnych. RUCH – rozumiany jako nośnik treści, emocji i koncepcji w teatrze i tańcu prezentowany jest w spektaklach teatrów ulicznych, teatrów tańca, pantomimy, działaniach cyrkowych i performatywnych. W swoich działaniach dążyć będziemy do powstania stałej przestrzeni dla prezentacji, produkcji, edukacji i promocji teatru ruchu we wszelkich jego formach.

Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury, Miasto Garwolin, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie.

Koordynator z MIK: Magdalena Chabros m.chabros@mik.waw.pl  tel. 22 586 42 04.

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201