Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Dżem Zimowy w Mazowieckim Instytucie Kultury. Trzy dni i jeden wieczór z Kontakt Improwizacją, muzyką na żywo i wymianą doświadczeń.

grafika - na fioletowym i białym tle rysunek ludzkich rąk i nóg połączonych ze sobą

Dżem Zimowy
2-5 lutego 2023 r. | Centralna Scena Tańca
Brak miejsc. Dziękujemy za zainteresowanie.

Zima sprzyja refleksji, kontemplacji i szukaniu ciepła wewnętrznego. W tej aurze zapraszamy Was na 3 dni (i jeszcze wieczór) tańca i praktyk somatycznych w Mazowieckim Instytucie Kultury. Będzie przestrzeń na spotkania, na doświadczanie siebie i doświadczanie grupy.

W ramach zimowego dżemu zapewniamy owoce, przekąski oraz herbatę.

Organizacja dużych dżemów jest jedną z klasycznych praktyk w tradycji KI. To kilkudniowe spotkanie społeczności KI bez ustrukturalizowano planu, z intencją dzielenia się praktykami, tańcem i wymianą doświadczeń w równościowych relacjach. Społeczność: tancerze, goście i facylitatorzy dzielą ze sobą przestrzeń dla tańca przez cały dzień, mając czas na eksperymentowanie z formą i grupowymi aspektami praktyki. Program poniżej jest orientacyjny, chcemy Was zaprosić do różnorodnych praktyk, czekamy też na Wasze propozycje.

Mamy fantastyczny zespół wspierający przestrzeń, m.in. Tomasz Domański, Eva Klimackova, Paweł Kubiak, Klara Łucznik, Ksenia Opria, Filip Wencki i Łukasz Wójcicki

Muzycznie wieczorne dżemy wypełnią: Katarzyna Tekielska, Jakub Dykiert, Phao Sanato i Martin Daniel Zorzano.

W ramach zimowego dżemu zapewniamy owoce, przekąski oraz herbatę.

PROGRAM

2 lutego (czw)

 • 19:00 Performatywne oprowadzanie po wystawie “Kontakt Improwizacja: zalążki, korzenie, gałęzie”
 • 20:00-22:00 Dżem z muzyką na żywo

3 lutego (pt)

 • 10:00-12:30 Poranne praktyki somatyczne
 • 14:00-17:00 Dżemy tematyczne (partytury grupowe)
 • 19:00-22:00 Dżem z muzyką na żywo

4 lutego (sob)

 • 10:00-11:00 Underscore wprowadzenie
 • 11:00-14:30 Underscore
 • 16:30-18:00 Praktyki somatyczne
 • 19:00-22:00 Dżem z muzyką na żywo

5 lutego (nd)

 • 10:00-12:30 Poranne praktyki somatyczne
 • 14:00-17:00 Dżemy tematyczne (Round Robin)
 • 19:00-22:00 Dżem pożegnalny

Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Artystyczna PERFORM

 • Projekt: Centralna Scena Tańca w Warszawie edycja IV; Dział: CST-Laboratoria ruchowe
 • Współfinansowanie: Miasto st. Warszawa
 • Kuratorka: Klara Łucznik

Winter Jam

In the first days of February, we invite you to a Winter Jam!

Winter is conducive to reflection, contemplation and the search for inner warmth. In this aura, we invite you to three days (and one more evening) of dance and somatic practices at the Mazovian Institute of Culture (MIK). There will be space to meet, to experience yourself, to experience the group.

The organisation of big jams is one of the classic practices in the CI tradition, it is a meeting of the CI community over several days without a (very) structured plan, with the intention to share practices, dance and exchange experiences in equal relationships. The community: dancers, guests and facilitators share a space for dance with each other throughout the day, with time to experiment with form and group aspects of practice. The programme below is indicative, we want to invite you to a variety of practices, and we look forward to your suggestions.

Our fantastic support team among others includes: Tomasz Domański, Eva Klimackova, Paweł Kubiak, Klara Łucznik, Ksenia Opria, Filip Wencki i Łukasz Wójcicki

And evening nights will be filled by sounds by: Katarzyna Tekielska, Jakub Dykiert, Phao Sanato i Martin Daniel Zorzano.

Fruits, snacks and tea will be provided as part of the winter jam.

Registration

PROGRAMME

 Thursday, 2nd February

 • 19:00 Performative guided tour of the exhibition “Contact Improvisation: seeds, roots, branches”
 • 20:00-22:00 Jam with live music

Friday, 3nd February

 • 10:00-12:30 Morning somatic practices
 • 14:00-17:00 Thematic jams (group scores)
 • 19:00-22:00 Jam with live music

Saturday, 4rd February

 • 10:00-11:00 Underscore introduction
 • 11:00-14:30 Underscore
 • 16:30-18:00 Somatic practices
 • 19:00-22:00 Jam with live music

Sunday, 5 February

 • 10:00-12:30 Morning somatic practices
 • 14:00-17:00 Thematic jams (Round Robin)
 • 19:00-22:00 Jam for goodbye

Cost: 40 EURO for the whole event.

 • Project: Central Dance Stage in Warsaw 4th edition
 • Organised by: Mazovian Institute of Culture, PERFORM Artistic Foundation
 • Department: CST-Movement Labs
 • Curator: Klara Łucznik
 • Co-financed by: City of Warsaw
 • Graphic: Weronika Kocewiak
Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201