Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Mazowiecki Fundusz Teatralny zaprasza na kolejną edycję!

Mazowiecki Fundusz Teatralny wspiera edukacyjno-artystyczne działania teatralne. Jeśli jesteś przedstawicielem środowiska zainteresowanego edukacją kulturalną: instruktorem teatralnym, animatorem kultury, nauczycielem, bibliotekarzem – ten projekt jest dla Ciebie! Jego adresatem są też uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i finansowe. Na zgłoszenia czekamy do 21 stycznia!

Mazowiecki Instytut Kultury przystępuje do realizacji kolejnej edycji projektu Mazowiecki Fundusz Teatralny, który powstał w 2018 roku i obejmuje swym zasięgiem Województwo Mazowieckie. Kilkuletnia praca nad realizacją Funduszu pozwoliła zapoznać się z potrzebami i oczekiwaniami uczestników i uzupełnić oraz rozbudować projekt o kolejne działania. Program Mazowieckiego Funduszu Teatralnego adresowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą, do instruktorów teatralnych, nauczycieli, animatorów, ale także młodych artystów. Kadra prowadząca zajęcia to znakomici wykładowcy – specjaliści i artyści z wyjątkowym dorobkiem w swojej dziedzinie.

Realizacja Funduszu obejmuje szerokie spektrum tematyczne:

MÓJ TEATR – Trening Szkoleniowy

Rozumiejąc znaczenie edukacji teatralnej, prowadzimy cykl treningów teatralnych realizowanych w Warszawie dla instruktorów, jak również spotkania warsztatowe skierowane do grup teatralnych w ich siedzibie. Każda grupa teatralna ma przydzielonego swojego opiekuna artystycznego.

Głównym celem Treningu jest podnoszenie wiedzy pedagogiczno-teatralnej kadry pracującej z grupami teatralnymi skupiającymi wykonawców w różnym wieku – dzieci, młodzież czy seniorów. Pod fachowym okiem wybitnych specjalistów opiekunowie grup będą rozwijać swoje umiejętności, odkrywać nowe pomysły, omawiać różne aspekty prowadzenia zajęć teatralnych z młodymi artystami. Otrzymają finansową pomoc i merytoryczne wsparcie – możliwość konsultacji artystycznych oraz udziału w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z różnych ośrodków i instytucji teatralnych.

Program współpracy z jedną grupą treningową obejmuje dwa lata. Na cały okres Treningu grupa otrzyma wsparcie opiekuna artystycznego. W ramach programu Mazowieckiego Funduszu Teatralnego 2022/2023 realizowany jest Trening Szkoleniowy – cykl warsztatów organizowanych w systemie sesji dwudniowych raz w miesiącu oraz warsztaty dla instruktorów i uczestników grup w ich siedzibie. Każda grupa teatralna ma przydzielonego opiekuna artystycznego, który pomaga w przygotowaniu pokazu kończącego każdy rok pracy.

Do udziału w programie MÓJ TEATR zostaną wybrane, w konkursie, osoby, które złożą poprawnie wypełnioną aplikację.

OBJAZDOWA AKADEMIA TEATRALNA – Otwarte Warsztaty Artystyczne

Widząc potrzebę edukacji skierowanej do osób niezwiązanych ściślej lub na stałe w swojej pracy z działalnością teatralną, wprowadzamy cykl otwartych spotkań warsztatowych „na zamówienie” realizowanych na Mazowszu.

Celem programu jest wzmocnienie wiedzy i umiejętności instruktorów, animatorów, nauczycieli poprzez prowadzenie jednodniowych Warsztatów Artystycznych w miejscu ich zamieszkania. Szkolenie ma charakter otwarty i skierowany jest do osób, które nie posiadają odpowiedniego przygotowania, a ich praca z młodymi artystami nie ma charakteru długofalowego – np. przygotowanie do konkursów recytatorskich, okazjonalne występy teatralne itp. Najczęściej ‘zamawiane’ są warsztaty z zakresu kultury słowa czy emisji głosu. Warunkiem przyjazdu wykładowcy jest zgłoszenie tematu szkolenia i udział w warsztatach co najmniej 15 osób.

Udział w programie Objazdowa Akademia Teatralna odbywa się na podstawie wypełnionego Zgłoszenia – Załącznik nr 2.

POGOTOWIE TEATRALNE

Kontynuacja współpracy z instruktorami, którzy ukończyli Trening Szkoleniowy. Wspieramy ich działalność, pomagając w obszarach, w których potrzebują wsparcia. To przede wszystkim konsultacje artystyczne, warsztaty dla grup teatralnych lub instruktorów.

Celem programu jest wspieranie pracy instruktorów, którzy ukończyli Trening Szkoleniowy. Chcemy nadal wspomagać działalność grup teatralnych, które widzą możliwość rozwoju artystycznego we współpracy w ramach Mazowieckiego Funduszu Teatralnego. Instruktorzy, po zgłoszeniu problemu, nad którym chcą pracować, otrzymają pomoc merytoryczną w formie konsultacji artystycznych, warsztatów z zespołem teatralnym lub szkoleniem tematycznym dla instruktorów. Po zgłoszeniu przez instruktora problemu na adres mailowy: a.mizinska@mik.waw.pl zostaną uzgodnione terminy i warunki realizacji odpowiednich działań artystycznych oraz podjęte stosowne działania formalne.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do programu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2022 r. e-mailem na adres: a.mizinska@mik.waw.pl z dopiskiem „MÓJ TEATR”

Załączniki

grafikia: biała plansza z napisem mazowiecki fundusz teatralny

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201