Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Rusza 3. Edycja konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych

Do 31 sierpnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Nagrody przyznawane są animatorom i edukatorom kulturalnym za autorskie projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

grafika: na zielonym tle uproszczony rysunek dmuchawca

Dla kogo

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych – praktyków kultury działających na terenie województwa mazowieckiego – pracowników instytucji kultury, osób zrzeszonych w podmiotach NGO, członków grup nieformalnych, osób fizycznych działających autonomicznie, którzy w okresie pomiędzy 1 stycznia 2020 r. a 30 maja 2022 r. zrealizowali na terenie woj. mazowieckiego działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej na rzecz zmiany społecznej.

W celu

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wartościowych projektów z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, a także promocja laureatów, którzy poprzez działania animacyjne i edukacyjne przyczyniają się do aktywizacji oraz integracji różnych środowisk.

Kategorie

Do konkursu można zgłosić autorskie działania w jednej z czterech kategorii:

  • projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
  • projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
  • projekt storytellingowy taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
  • projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i nowoczesne formy przekazu.

Szukamy praktyków kultury, którzy empatycznie, refleksyjnie i twórczo odpowiadają na wyzwania i problemy współczesnego świata, pracując ze swoją lokalną społecznością.

Projekt z zakresu animacji i edukacji kulturalnej może złożyć autor projektu występujący indywidualnie lub zespół współautorów projektu liczący nie więcej niż 3 osoby.

  • Pula nagród w konkursie wynosi 90.000 zł.
  • Wysokość indywidualnej nagrody pieniężnej dla autora nagrodzonego projektu wynosi 6.000 zł brutto.
  • Wysokość nagrody pieniężnej dla zespołu współautorów nagrodzonego projektu wynosi 9.000 zł brutto.

Zgłoszenia

Kandydatury można zgłaszać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY zamieszczony na platformie Witkac.pl do 31 sierpnia 2022 r.

Organizatorzy Konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych: Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowiecki Instytut Kultury.

Kontakt

Informacje o konkursie
Anna Woźniak
Mazowieckie Obserwatorium Kultury
T: 22 586 42 45
M: 665 603 909
a.wozniak@mik.waw.pl

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201