Usługa języka migowego

Do 28 maja prowadzimy zapisy do 2. edycji Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy – Opowiadaj NATURAlnie!

Artykuł archiwalny

Zapraszamy lokalnych liderów, animatorów kultury, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i lokalnych instytucjach kultury, a także aktywistów ekologicznych do współtworzenia tegorocznej zielonej Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy.

grafika: trzy osoby siedzące pod drzewem, jedna opowiada, dwie słuchają

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy 2021

Sztuka opowiadania jest jak jazz: warto poznać klasyczne reguły, żeby móc swobodnie improwizować. Dlatego przygodę z opowiadaniem historii proponujemy zacząć od solidnego warsztatu, opartego na opowieściach tradycyjnych, przeznaczonych do ustnego wykonania.

Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy to działania edukacyjne i artystyczne, które tworzymy w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie sztuką opowiadania (ang. storytelling) w pracy edukatorów, nauczycieli, instruktorów, wychowawców, społeczników, a także lokalnych liderów kultury.

Wokół tematyki ekologicznej i związków ekologii i kultury

Tegoroczna edycja Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy będzie skupiona wokół tematyki ekologicznej i związków ekologii i kultury. Jest odpowiedzią na potrzebę „natchnienia ekologicznego”, wyrażaną przez liderów instytucji kultury z woj. mazowieckiego w czasie pandemii.

Ważnym kontekstem naszych działań jest narastający globalny kryzys klimatyczny (z takimi zjawiskami, jak utrata bioróżnorodności, wymieranie gatunków, susza, wylesianie oraz pandemia postrzegana jako część większego procesu, jego konsekwencja). To budzi potrzebę zdefiniowania na nowo roli praktyków i instytucji kultury wobec ekologicznych wyzwań współczesności. Coraz liczniejsze instytucje kultury deklarują chęć włączania się w zieloną transformację – zarówno w codziennej praktyce, zmianie postaw i nawyków pracowniczek i pracowników, jak i wpisywania ekologicznych standardów w swoje założenia programowe i projektowe.

Zapraszamy lokalnych liderów, animatorów kultury, aktywistów ekologicznych

Jedną z inspiracji podczas spotkań warsztatowych będą opowieści tradycyjne  zebrane w książce „The Natural Storyteller/Opowiadacze Natury” autorstwa Georgiany Keable, charyzmatycznej opowiadaczki z Norwegii, która łączy wieloletnią praktykę storytellingu z animacją kultury i edukacją ekologiczną. Georgiana angażuje odbiorców w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów) w głębokie doświadczanie natury i nawiązywanie z nią relacji. Uczy sztuki opowiadania na Uniwersytecie w Oslo. W ramach projektu planujemy wydanie polskiej tłumaczeń wybranych opowieści, z przeznaczeniem dla animatorów kultury biorących udział w projekcie i szerzej – instytucji kultury na Mazowszu, zainteresowanych zieloną transformacją i łączeniem edukacji ekologicznej z opowiadaniem historii. Wybrane opowieści, dopasowane do konkretnego miejsca i kontekstu, staną się punktem wyjścia do pracy nad lokalnymi historiami – scenariuszami narracyjnymi w pięciu wybranych miejscach.

Sztuka opowiadania historii to również sztuka pogłębiania świadomości ciała i głosu, budowania interakcji ze słuchaczami

Zapraszamy lokalnych liderów, animatorów kultury, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych i lokalnych instytucjach kultury, a także aktywistów ekologicznych do współtworzenia tegorocznej zielonej Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy! Szukamy osób zmotywowanych do pracy twórczej, otwartych na eksperymenty, którym bliska jest ochrona natury i praca na rzecz jej dobra.

Do projektu zaprosimy 5 liderów kultury z woj. mazowieckiego, którzy zainteresowani są rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie sztuki opowiadania, są wrażliwi na tematy ekologiczne i pracują jako edukatorzy, animatorzy, artyści, społecznicy.

Rekrutacja zakończy się 28 maja.

Osoby zakwalifikowane do projektu, przy wsparciu doświadczonych opowiadaczek i opowiadaczy: Beaty Frankowskiej, Katarzyny Jackowskiej-Enemuo, Ani Woźniak, Jerzego Szufy i Jarka Kaczmarka, będą pracować nad autorskim działaniem artystycznym inspirowanym lokalnym ekosystemem.

W trakcie warsztatów będziemy poznawać wyznaczniki dobrej ustnej opowieści, takie jak tempo i rytm, wyrazista struktura oparta na powtórzeniach, obrazy-metafory poruszające wyobraźnię, uczucia angażujące opowiadacza i słuchacza, równowaga między dystansem i bliskością wobec opowiadanej historii.

Sztuka opowiadania historii to również sztuka pogłębiania świadomości ciała i głosu, obecności scenicznej/publicznej/bycia w przestrzeni, budowania interakcji ze słuchaczami i szerzej – wspólnoty. Będziemy się zastanawiać, w jaki sposób opowiadanie historii może służyć budowaniu lokalnych wspólnot oraz wpływać na jakość naszej komunikacji ze światem. Aby z odwagą, pięknie i dobitnie zabierać publicznie głos w ważnych dla nas sprawach.

Więcej informacji, harmonogram działań, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mso.html

Kontakt

Beata Frankowska-Patrzykont b.frankowska-patrzykont@mik.waw.pl

Anna Woźniak  a.wozniak@mik.waw.pl tel./SMS: 665 603 909

Mazowiecki Instytut Kultury www.mik.waw.pl

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201