Usługa języka migowego

Zapraszamy do wypełnienia ankiety „Re(ANIMACJA) kultury w okresie pandemii”

Artykuł archiwalny

Mazowiecki Instytut Kultury wraz z Fundacją Obserwatorium zaprasza do udziału w badaniach nad strategią działań animatorów i edukatorów wobec pandemii COVID 19 i jej skutków.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety „Re(ANIMACJA) kultury w okresie pandemii. Projekt badawczy” dotyczącej działalności podmiotów kultury, animatorów i edukatorów kultury w woj. mazowieckim w czasach epidemii.

Kryzys, w jakim znaleźli się animatorzy i edukatorzy kultury w wyniku epidemii COVID-19, jest radykalnie odmienny od dotychczasowych trudności i problemów dotykających przedstawicieli sektora kultury. Nieoczekiwane zamknięcie wszystkich instytucji oraz widmo możliwych nawrotów kolejnych fal epidemii spowodowało, że animatorzy i edukatorzy pracujący w różnych formach zatrudnienia zmuszeni są do dostosowania się do nowej sytuacji – doraźnie i długofalowo.

Dzięki diagnozie chcemy poznać osobiste uwarunkowania i motywacje animatorów i edukatorów, ramy działania określone przez pracodawców i organizatorów kultury, narzędzia wsparcia, strategie utrzymywania relacji z animowanymi społecznościami. Liczymy, że na podstawie pozyskanej wiedzy będziemy mogli realnie wesprzeć Was w działaniach!

rysunek, artystycznie przetworzony, dwie postacie na różowym tle

 

Mamy świadomość, że w ostatnim czasie liczba próśb o wypełnienie różnego typy ankiet jest duża. Tym bardziej będziemy wdzięczni za poświęcenie około 20 minut czasu. Państwa udział w realizowanym badaniu jest dla nas niezwykle ważny, gdyż opinie oraz informacje na temat obecnej sytuacji środowiska animatorów i edukatorów kultury są nam niezbędne, aby opracować odpowiedni program wsparcia.

Prosimy wejść w poniższy link, jeżeli jest Pani/Pan animatorem, edukatorem kultury (pracownicy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, jak i niezależni twórcy, aktywiści, liderzy społeczności lokalnych, freelancerzy etc.).

ANKIETA DLA ANIMATORÓW I EDUKATORÓW >>

Prosimy wejść w poniższy link, jeżeli jest Pani/Pan dyrektorem/prezesem podmiotu kultury (instytucje kultury, firmy prywatne itd., realizujące działania z obszaru animacji i edukacji kultury).

ANKIETA DLA DYREKTORÓW INSTYTUCJI >>

Ankiety podzielone są na 3 części.

Część 1. dotyczy okresu sprzed 11 marca
Cześć 2. dotyczy okresu od 11 marca do dzisiaj – momentu odmrożenia
Część 3. dotyczy wyzwań związanych z utrzymywaniem się stanu epidemii

W tych miejscach, gdzie jest to możliwe, prosimy o podanie precyzyjnych wartości. Jeżeli nie posiadają Państwo takich danych, prosimy o wpisanie danych szacunkowych. Badanie jest anonimowe.

Jesteśmy Wam wdzięczni za dzielenie się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Jeżeli macie jakieś pytania/sugestie zachęcamy do kontaktu:

Anna Woźniak a.wozniak@mik.waw.pl tel. 22 586 42 45; 665 603 909, www.mazowieckieobserwatorium.pl
Anna Pietraszko  anna.stepniewska1@gmail.com

Partnerzy projektu: Federacja Mazowia, Forum Kultury Mazowsze oraz Amfiteatr w Radomiu.

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Mazowieckie Obserwatorium Kultury.

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201