Zapraszamy do udziału w 45. Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka.

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. W Konkursie biorą udział grupy 6-latków i uczniowie klas szkoły podstawowej. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Kartą uczestnika.

Do pobrania:

Koordynator Konkursu: Anna Mizińska (MIK) a.mizinska@mik.waw.pl tel. 22 586 42 14; 601 664 198.

 

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl