Usługa języka migowego

Wraca „Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka” – ON-LINE!

Artykuł archiwalny

Przez pandemię koronawirusa nie odbył się finał Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka 2020. W kwietniu, kiedy miały trwać przesłuchania finałowe i koncert laureatów, byliśmy na kwarantannie. Także teraz, jesienią, stosując się do reżimu sanitarnego, nie możemy zaprosić uczestników do siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Dlatego tegoroczną edycję Warszawskiej Syrenki chcemy zakończyć w formie on-line, za pośrednictwem internetu.

Na wyniki przesłuchań eliminacyjnych czekamy do 22 listopada 2020 r. Przesłuchania finałowe, na platformie Zoom, odbędą się 11 i 12 grudnia 2020 r.

Informacje: Anna Mizińska (MIK) a.mizinska@mik.waw.pl tel. 601 664 198.

Pismo Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury

Warszawa, 8 października 2020 r.

MIK/399/2020

TM.4101.13.2020

Szanowni Państwo

Rok 2020 dla nas wszystkich jest trudny i nieprzewidywalny. Wszystkie instytucje kultury były zmuszone odwołać wiele wydarzeń kulturalnych, zrealizować je w innym terminie lub zmienić sposób realizacji.

Rozpoczęta w b.r. realizacja Konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka została przerwana ale chcemy 43. edycję w tym roku dokończyć. W związku z tym zostaje wprowadzony Aneks do Regulaminu, w którym określamy zasady uczestnictwa. Zakładamy, że w wielu wypadkach eliminacje odbędą się w formie on-line. Nie jest to jednak obligatoryjne. Wiele ośrodków zadeklarowało chęć przeprowadzenia eliminacji dzieląc uczestników na mniejsze grupy, inni chcą przeprowadzić przesłuchania w formie elektronicznej. Kilka ośrodków zrealizowało eliminacje przed 12 marca 2020 r. Te werdykty pozostają aktualne. Przypominamy, iż jest to kontynuacja przerwanego projektu, w związku z czym uczestnicy prezentują się w kategoriach, które obowiązywały w roku szkolnym 2019/20. Niektórzy opuścili już szkołę podstawową. Pamiętajmy, że ten rok jest wyjątkowy.

Finał Konkursu w Mazowieckim Instytucie Kultury będzie przeprowadzony w formie on-line. Każdego roku w finałowych przesłuchaniach uczestniczyło blisko 200 recytatorów z Warszawy i Mazowsza. Stosując się do reżimu sanitarnego, nie możemy uczestników zaprosić do siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury ale postaramy się każdemu dać możliwość zaprezentowania się przed życzliwymi jurorami. Po raz pierwszy przystępujemy do realizacji konkursu w formie on-line. Wszelkie niedociągnięcia będziemy mogli poprawić w kolejnych edycjach, chociaż mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się w kolejnych latach w siedzibie MIKu.

Tegoroczną edycję chcemy zakończyć przesłuchaniami finałowymi w dniach 11 i 12 grudnia 2020 roku. Wszelkie informacje i dane techniczne związane z łączeniem się przez zoom zostaną przekazane uczestnikom i ośrodkom po przygotowaniu harmonogramu prezentacji. Na wyniki przesłuchań eliminacyjnych czekamy do 22 listopada 2020 r.

Dla nas wszystkich jest to nowe doświadczenie i nauka, która może się przydać w przyszłości. Wspierajmy się wzajemnie.

/-/
Dyrektor
Mazowieckiego Instytutu Kultury
Magdalena Ulejczyk

Aneks do REGULAMINU 43. KONKURSU RECYTATORSKIEGO WARSZAWSKA SYRENKA

 W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-COV-2 oraz brakiem możliwości realizacji projektu w dotychczasowej formie zostają wprowadzone następujące zmiany regulaminowe:

 Pkt VI. otrzymuje następujące brzmienie:

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji a sposób przeprowadzenia przesłuchań, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, pozostaje w gestii poszczególnych organizatorów. Wyniki eliminacji, które zostały przeprowadzone przed ogłoszeniem stanu epidemii w dniu 11 marca 2020 r. pozostają ważne.

  • Eliminacje środowiskoweodbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych
    na terenie dzielnic i gmin;
  • Eliminacje gminne – dla laureatów eliminacji środowiskowych, przeprowadzają gminne ośrodki kultury (ew. udzielają informacji o zmianie miejsca w ich gminie);
  • Eliminacje powiatowe – dla laureatów eliminacji gminnych, przeprowadzają wytypowane placówki na terenie powiatu.
  • Finał konkursu – dla laureatów eliminacji powiatowych i stołecznych przeprowadzony w formie on-line przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Dane dotyczące elektronicznego połączenia z platformą zostaną przekazane zainteresowanym organizatorom oraz każdemu z finalistów po wpłynięciu kompletu dokumentów i ustaleniu harmonogramu przesłuchań.

W określonych wypadkach jeden z tych szczebli może zostać pominięty po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Instytutu Kultury.

Dane osobowe, zawarte w karcie zgłoszenia Konkursu, przesyłane będą kolejno do właściwych placówek prowadzących przeglądy eliminacyjne.

Komisje powiatowe i stołeczne kwalifikują do Finału:

  • 1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 100 osób;
  • 2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła 100 osób.

Do finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie pozostałe etapy konkursu lub, w określonych przypadkach, przez te etapy Konkursu, które wcześniej zostały uzgodnione z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Mazowiecki Instytut Kultury zobowiązuje organizatorów lokalnych do przesłania w formie elektronicznej na adres a.mizinska@mik.waw.pl informacji o terminach eliminacji w regionach.

Protokoły z eliminacji powiatowych i stołecznych w formie elektronicznej powinny wpłynąć do Mazowieckiego Instytutu Kultury do 22 listopada 2020 r. na adres a.mizinska@mik.waw.pl.

Finał 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

Zostanie przeprowadzony przez Mazowiecki Instytut Kultury w formie on-line;

w dniach 11 i 12 grudnia 2020 r.

Koncert Laureatów 43. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka

Ze względu na pandemię koncert nie odbędzie się w tradycyjnej formie.

Protokół z obrad jury z przesłuchań finałowych oraz prezentacje osób nagrodzonych zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz FB Mazowieckiego Instytutu Kultury.

DO POBRANIA:

Regulamin 43. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka i Karta Uczestnika (doc)

Aneks do Regulaminu (doc)

Karta Uczestnika (doc)

skan pisma dyrektora mik

Pismo Dyrektora MIK

 

abstrakcyjna grafika w kolorach niebieskim i granatowym, nawiązanie do tematu fal na wodzie

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201