Usługa języka migowego

1-9 lipca, Warszawa | Andrzej Maciej Łubowski “Obiekty i obrazy”, Galeria Test

Artykuł archiwalny

Ponownie udostępniamy wystawę Andrzeja Macieja Łubowskiego Obiekty i obrazy. Otwarta 28 lutego 2020 r. miała być dostępna do 25 marca, ale już 12 marca galerię zamknięto, wraz z ogłoszeniem stanu epidemii. Potem istniała w internecie Andrzej Łubowski – Portret artysty

Teraz będzie dostępna od 1 do 9 lipca.

Andrzej Maciej Łubowski Obiekty i obrazy

Ponownie udostępniamy wystawę Andrzeja Macieja Łubowskiego Obiekty i obrazy. Otwarta 28 lutego 2020 r. miała być dostępna do 25 marca, ale już 12 marca galerię zamknięto, wraz z ogłoszeniem stanu epidemii. Potem istniała w internecie Andrzej Łubowski – Portret artysty

Teraz będzie dostępna od 1 do 9 lipca.

Andrzej Maciej Łubowski Obiekty i obrazy

Andrzej Maciej Łubowski urodził się w 1946 r. w Poznaniu. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; dyplom z Malarstwa uzyskał w Pracowni prof. Stefana Gierowskiego w 1971 r. Po ukończeniu studiów wrócił do Poznania i rozpoczął aktywną działalność artystyczno-zawodową.

W latach 1976–1978 oraz 1983–1984 kształcił młodzież w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1993 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis. W 1999 r. uzyskał kwalifikacje I stopnia, w 2002 r. – kwalifikacje II st., a w 2010 tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2002–2006 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej, gdzie prowadził Pracownię Malarstwa i Rysunku oraz Pracownię Malarstwa w Architekturze; był pełnomocnikiem rektora ds. dydaktyczno-organizacyjnych, a  następnie pełnił  funkcję prorektora. W latach 2006–2015 był profesorem i dziekanem Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W 2009 r. rozpoczął pracę na drugim etacie w Wyższej Szkole Artystycznej w Warszawie. W 2015 r. został zaangażowany na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, gdzie w 2016 r. został kierownikiem Katedry Rysunku, Malarstwa Rzeźby i Sztuk Wizualnych.

Zorganizował przeszło 50 wystaw indywidualnych, brał także udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, m.in. w Kolekcji sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w innych zbiorach państwowych i prywatnych. W 2005 r. otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za Twórczość Artystyczną, a w 2010 r. medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W latach 2008–2012 był dyrektorem artystycznym Galerii u Jezuitów w Poznaniu. Od 1972 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, pełnił w jego władzach wiele funkcji, zarówno w Okręgu Poznańskim, jak i w Zarządzie Głównym ZPAP w Warszawie. W 1993 r. otrzymał Złotą Odznakę ZPAP.

Na wystawie w Galerii Test eksponowane będą dzieła artysty pochodzące z ostatnich 10 lat twórczości, z dwóch serii, które powstawały równolegle: przestrzennych obiektów malarskich o wysokości 2 m i szerokości 3-4 m oraz klasycznych „płaskich” obrazów o wymiarach 120 x 100 cm i 30 x 30 cm.

Koordynator/kontakt: Apoloniusz Węgłowski, test@mik.waw.pl, tel. 22 622 66 83

https://www.facebook.com/a.lubowski/posts/3406313289381009

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201