Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Omer Krieger tworzy w przestrzeni publicznej akcje performatywne, sytuacje polityczne i choreografie obywatelskie. Będzie mówił o potencjale narzędzi performatywnych w działaniach społecznych. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

fotografia twarz mężczyzny w dużym zbliżeniu

Omer Krieger Fot. Archiwum artysty

Spotkanie i dyskusja z Omerem Kriegerem
13 maja 2023 r. (sob) 17:30 | Mazowiecki Instytut Kultury
Wstęp wolny
Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim

Spotkanie otworzy „artist talk” Omera Kriegera, podczas którego opowie on o swojej praktyce i wybranych projektach. Następnie odbędzie się dyskusja z udziałem Omera oraz choreografki i tancerki Weroniki Pelczyńskiej. Punktem wyjścia do rozmowy będzie archiwalna choreografia Noi Eshkol, którą Omer Krieger wykorzystał w pracy „Amphi” i która stanowi podstawę działania performatywnego „Still Standing” rozwijanego przez Weronikę Pelczyńską i Aleksandrę Janus we współpracy z Moniką Szpunar. Rozmowa dotyczyć będzie potencjału narzędzi performatywnych w działaniach społecznych.

Omer Krieger

Tworzy w przestrzeni publicznej akcje performatywne, sytuacje polityczne i choreografie obywatelskie. W latach 2006-2011 był współzałożycielem i liderem inicjatywy performatywnej Public Movement, w latach 2011-2015 był dyrektorem artystycznym Under the Mountain: Festival of New Public Art w Jerozolimie. W latach 2018-20 był założycielem i dyrektorem artystycznym 1:1 Centre for Art and Politics w Tel Aviv-Yaffa. W swojej pracy bada doświadczenia publiczne, interesuje się związkami między sztuką, społeczeństwem obywatelskim, polityką i działaniem.

Spotkanie jest częścią projektu „Still Standing 2023

Współorganizatorzy projektu

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Działanie realizowane w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

FestivALT
Projekt: MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice (European Union, CERV: Citizens, Equality, Rights and Values) 

Centralna Scena Tańca w Warszawie edycja IV
Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Artystyczna PERFORM
Dział: CST- Site-Specific
Kuratorka: Paulina Święcańska
Współfinansowanie: Miasto st. Warszawa

Wsparcie:
Teatr Powszechny

English

Join us for a meeting with an Israeli performer Omer Krieger which accompanies the action “Still Standing 2023“.

Saturday, May 13 | 5:30 p.m. CET

The Mazovia Institute of Culture | Elektoralna 12 St., Warsaw

The meeting will be opened by Omer Krieger’s “Artist Talk” in which he will talk about his practice and selected projects. This will be followed by his discussion with choreographer and dancer Weronika Pelczyńska. The starting point of the conversation will be Noa Eshkol’s archival choreography used by Omer Krieger in the work “Amphi”, which forms the basis for the performative action “Still Standing” developed by Weronika Pelczyńska and Aleksandra Janus in collaboration with Monika Szpunar. The conversation will focus on the potential of performative tools in social activities.

The discussion will be led by Aleksandra Janus. The meeting will be held in English. Participation is free of charge.

Omer Krieger creates performative actions, political situations and civil choreographies in public spaces. In 2006-2011 he co-founded and directed the performative initiative Public Movement, in 2011-2015 he was the artistic director of Under the Mountain: Festival of New Public Art in Jerusalem. From 2018-20 he was the founder and artistic director of 1:1 Center for Art and Politics in Tel Aviv-Yaffa. In his work he explores public experiences and is interested in the relationship between art, civil society, politics and action.

Meeting with Omer is part of the project „Still Standing 2023”:

Co-organizers:

POLIN Museum of the History of Polish Jews

Action implemented as part of the Jewish Cultural Heritage project

FestivALT

Project: MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice (European Union, CERV: Citizens, Equality, Rights and Values)

4th edition of the Central Dance Stage in Warsaw

Organizers: Mazowiecki Instytut Kultury, Fundacja Artystyczna PERFORM

Department: CST- Site-Specific

Curator: Paulina Święcańska

Co-financed: Miasto st. Warszawa

Support: Teatr Powszechny

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201