Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Rusza 46. edycja Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z Warszawy i województwa mazowieckiego. Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. UWAGA! Poniżej KOMUNIKAT DLA RECYTATORÓW Z MOKOTOWA , PRAGI POŁUDNIE I BIAŁOŁĘKI

grafika na niebieskim tle podobnym do fal wody rysunek rybiego ogona i dłoni z mieczem

Projekt: Tomasz Grabowski (MIK)


KOMUNIKAT DLA RECYTATORÓW Z MOKOTOWA , PRAGI POŁUDNIE I BIAŁOŁĘKI

Ze względu na wycofanie się dotychczasowych organizatorów przesłuchań dzielnicowych
w Warszawie, recytatorów z Mokotowa, Pragi Południe i Białołęki
zapraszamy do udziału
w 46. Konkursie recytatorskim Warszawska Syrenka w formie on line.  Po eliminacjach na poziomie szkolnym laureaci przysyłają materiał filmowy do Mazowieckiego Instytutu Kultury na adres a.mizinska@mik.waw.pl do dnia 15 marca 2023 r.

Proszę zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi prezentacji.

Ÿ   Przesłuchania w formie on-line

W przypadku przeprowadzenia eliminacji w formie przeglądu materiałów filmowych prosimy
o przygotowanie nagrania prezentacji w formie audio – wideo spełniającego następujące wymogi:

 1. Nagranie musi być zrealizowane w jednym ujęciu i jedną kamerą w zamkniętej przestrzeni. Nie dopuszcza się montażu i modyfikacji nagranego materiału. Nagranie recytatora interpretującego utwór literacki powinno być w pozycji stojącej w planie ogólnym, tak by można było widzieć całą postać. W czasie nagrania dozwolone są zbliżenia kamery na recytatora, czyli tzw. zacieśnienie kadru. Kamera powinna być ustawiona na wysokości wzroku recytatora, aby uzyskać jak najbardziej naturalny sposób wypowiedzi. Unikamy filmowania z dolnej i górnej perspektywy.
 2. Każdy plik filmowy powinien zawierać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę, do której uczęszcza recytator, imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu.
 1. Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym.
  – Plik w formacie mp4 lub mov, mts. Rozdzielczość: Full HD 1080p lub UHD 4k.

– Klatkarz: 25 lub 30 klatek na sekundę, format 16:9 w poziomie lub w pionie.

– Dźwięk: należy również pamiętać o odpowiedniej jakości audio nagrania, tak by recytacja była w pełni słyszalna podczas odtwarzania na komputerze. W czasie nagranie nie powinny dochodzić zbędne dźwięki (gwar uliczny, przypadkowe hałasy itd.).Pomieszczenie,
w którym odbywa się nagranie powinno być pozbawione pogłosu (odradzamy nagrywanie w salach gimnastycznych, klatkach schodowych itp.).

– Światło: recytator może ustawić się przodem do okna a kamerę – między oknem
a recytatorem. W podobny sposób można skorzystać ze sztucznego światła.

 1. Zalecamy aby wykonawca prezentował się na neutralnym tle (pusta ściana, kurtyna, jednobarwna zasłona itd. z otoczenia wykonawcy usuwamy wszystkie zbędne przedmioty jak bibeloty, kwiaty, obrazy itd.). 
 2. Prezentacji recytatora „nie wzbogacamy” o dodatkową muzykę w tle. Najważniejszy jest recytator i to co ma do przekazania. Dlatego też rezygnujemy z rekwizytów
  i uteatralizowania wystąpień.
 3. Przypominamy o odpowiednim ubraniu do prezentacji, które również wpływa na ogólny wyraz artystyczny wystąpienia.
 4. Przygotowaną prezentację proszę wysyłać do dnia 15 marca 2023 r. pod adres mailowy                a.mizinska@mik.waw.pl

Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich
w folderze. 

Jury Konkursu będzie brało pod uwagę również aspekt wizualny prezentacji konkursowych, gdyż do takiej kategorii sztuki należy recytacja, i jednocześnie namawia do świadomego, przemyślanego używania w wystąpieniach recytatorskich tego typu środków jak: kostium, kadr, tło, otoczenie.


Recytatorzy przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – szkolne, gminne, powiatowe a laureaci ostatniego szczebla biorą udział w przesłuchaniach finałowych w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

Cieszymy się z osiągnięć młodych recytatorów i z satysfakcją informujemy, że w 2022 roku Warszawska Syrenka została nominowana do nagrody SŁONECZNIKI organizowanej przez portal CzasDzieci.pl na najlepiej przygotowany projekt skierowany do dzieci w Warszawie i okolicach w kategorii „Język”.

Zachęcamy do udziału w Konkursie, a zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i dokumentami konkursowymi.

 • Finał 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się 15 i 16 kwietnia 2023 r.
 • Koncert Laureatów 46. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka odbędzie się 22 kwietnia 2023 r.

Na obydwa wydarzenia zapraszamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury (Warszawa, ul. Elektoralna 12).

Organizatorzy regionalni Konkursu

Do pobrania

Koordynator z MIK: Anna Mizińska a.mizinska@mik.waw.pl tel. 22 586 42 14, 601 664 198.

Zdjęcia z koncertu finałowego laureatów “Warszawskiej Syrenki” w 2022 roku. Fot. Mateusz Czech.

Artykuł archiwalny

ZOBACZ: Program MIK na kwiecień 2023 r. w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201