Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

13. Międzynarodowy Festiwal Tańca Warsaw CI Flow
8-13 lipca 2022 r.
polandcontactfestival.com

13. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow przyłącza się do światowych obchodów 50-lecia Kontakt Improwizacji. Wraz z zespołem międzynarodowych nauczycieli będziemy pogłębiać naszą praktykę poprzez lekcje techniki KI, warsztaty somatyczne i performatywne. Zaplanowaliśmy też wystawę i dyskusje o historii i wymiarze społecznym KI. Kontakt Improwizacja tworzy unikalną okazję do spotkań z innymi i sobą samym poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, wspierając nasze osobiste zasoby, twórczość i rezyliencję oraz przyczyniając się tym samym do budowania kapitału społecznego, którego wartość wykracza poza ramy samego tańca. Mamy nadzieję, że raz jeszcze stworzymy wspólnie z Wami bezpieczne i inkluzywne miejsce spotkań w tańcu, poszukiwań i wymiany doświadczeń.

W tych trudnych czasach, wyrażamy też naszą solidarność z Ukrainą. Ufundowaliśmy pięć stypendiów festiwalowych dla tancerzy uchodźczych, a dodatkowo część dochodu z festiwalu będzie przeznaczona na fundusz pomocy Ukrainie.

Artykuł archiwalny

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl