Usługa języka migowego

Do 11 GRUDNIA, Warszawa | Wystawa prac grupy artystycznej Od…do… A między nami przestrzeń, GALERIA TEST

Artykuł archiwalny

W pracach artystek grupy Od…do… rzeczy zwyczajne nabierają niezwyczajnego, zaskakującego wymiaru

zdjęcie grupowe Oddo

GALERIA TEST

Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50

Wystawa prac grupy artystycznej Od…do…

A między nami przestrzeń

14 listopada – 11 grudnia

Wernisaż: 13 listopada 2019 r. (śr.)  19:00

Joanna Apanowicz, Aleksandra Mańczak, Milena Romanowska, Elżbieta Szczeblewska, Joanna Wiszniewska-Domańska – oto łódzka grupa artystyczna, działająca pod nazwą Od…do…

A. Mańczak Łachmanka druk pigmentowy 38x27cm 2017 E. Szczeblewska Violin Concerto 2015

Aleksandra Mańczak, jedna z członkiń grupy, tak o niej pisze:
Od…do… tworzy pięć kobiet, łódzkich artystek, ale u podstaw zawiązania grupy nie kryją się żadne zdefiniowane już lub nowe manifesty artystyczne czy chęć dołączenia do ruchów feministycznych, LGBT czy innych. Jedynym wspólnym mianownikiem jest fakt ukończenia przez wszystkie autorki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. (…)

Kryteria ujednolicenia i możliwości przypisania do określonego nurtu czy stylu w odniesieniu do grupy Od…do… nie sprawdzają się, żadna konkretna »szuflada« nie obejmie swoim zasięgiem wszystkich pięciu osób. Intrygujące prawda?

Cztery z pięciu osób to pedagodzy łódzkich uczelni artystycznych. Inaczej skonfigurowana czwórka to łodzianki. Dwie z piątki to zdeklarowane malarki, jedna rzeźbiarka, jedna autorka wypowiada się w rysunku, grafice, ilustracji, obiektach a ostatnia z piątki, porzuciwszy instalacje, wróciła do fotografii.

J. Apanowicz Iungo 2019 M. Romanowska Fasada olej płótno 80x100 2017

Zatem może być uprawnionym określenie, że piątka artystek z grupy Od…do… stanowi archipelag odrębnych, ukształtowanych, ale stale dryfujących wysp, których zainteresowania i uprawiana forma sztuki daje się opisać następująco:

             od malarstwa do instalacji,

             od reliefu do rzeźby,

             od rzeźby do obiektu,

             od dosłowności do zmysłowości,

             od iluzji do wizji,

             od metafory do abstrakcji,

             od klasycznie rozumianego warsztatu do poszukiwań »nowej gramatyki« artystycznego języka”.

Joanna Apanowicz  – Zajmuje się pracą twórczą w obszarach ceramiki, obiektu oraz biżuterii autorskiej. Bierze czynny udział w życiu artystycznym, publikuje oraz uczestniczy w konferencjach.

Ukończyła ASP w Łodzi na Wydziale Grafiki. Obroniła doktorat na macierzystej uczelni w dyscyplinie sztuk pięknych na temat Liber non scriptum – książka nienapisana, traktujący o szeroko rozumianej książce artysty. W połowie lat 90. rozpoczęła pracę zawodową jako grafik projektant. Jednak od kilku lat jej zainteresowania skupione są w znacznie większym stopniu na pracy dydaktycznej i artystycznej. Współpracowała z Wydziałem Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Wyższą Szkołą Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz Warszawską Szkołą Fotografii. Zaangażowana jest w projekt społeczny Taxo – sztuka dotyku. Zajmuje się pracą twórczą w obszarach ceramiki, obiektu oraz biżuterii autorskiej. Bierze czynny udział w życiu artystycznym, publikuje oraz uczestniczy w konferencjach.

Aleksandra Mańczak urodziła się 1948 r. w Bydgoszczy. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi; dyplom otrzymała w Pracowni Tkaniny Unikatowej prof. Janiny Tworek-Pierzgalskiej w 1974 r. W latach 1974–2011 pracowała jako pedagog w macierzystej uczelni (od 1995 profesor tytularny; w latach 1993–96 prorektor d/s Nauki i Promocji). W latach 2004–2018 zatrudniona w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Tworzy w zakresie fotografii, tkaniny, instalacji.

Milena Romanowska – Tworzy w zakresie malarstwa i rysunku, jest również autorką wielu aranżacji wystawienniczych w przestrzeni publicznej oraz projektów graficznych.

Urodziła się w Łodzi. Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w latach 1984–1990; dyplom w zakresie malarstwa i tkaniny unikatowej otrzymała w 1990 r. W 1993 r. przebywała w Paryżu na stypendium twórczym przyznanym przez Fundację Kultury Niezależnej. W 2009 r. uzyskała tytuł doktora w dziedzinie malarstwa na macierzystej uczelni. Od 2010 r. jest wykładowcą Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa na Kierunku Grafika. Tworzy w zakresie malarstwa i rysunku, jest również autorką wielu aranżacji wystawienniczych w przestrzeni publicznej oraz projektów graficznych.

Elżbieta Szczeblewska – Ważną inspiracją w jej twórczości jest muzyka.

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (dzisiejsza ASP) w Łodzi w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Fijałkowskiego i na Wydziale Tkaniny u prof. Teresy Tyszkiewiczowej. Dyplom uzyskała w 1972 r. Wiele lat pracowała jako projektantka druku na tkaninach odzieżowych i dekoracyjnych. Brała udział w kilku edycjach Triennale Tkaniny Unikatowej. Zrealizowała i wystawiała wiele obiektów i prac związanych ze sztuką papieru. Równolegle do wymienionych działań w obszarze plastyki zajmowała się malarstwem sztalugowym. Od kilkunastu lat głównie maluje. Ważną inspiracją w jej twórczości jest muzyka.

Dariusz Leśnikowski napisał w 2018 roku: „Od…do… to nie tylko nazwa nowo powstałej grupy twórczej, stworzonej przez grono pięciu artystek związanych z łódzkim środowiskiem plastycznym, to także wskazówka dotycząca sposobu, w jaki powinniśmy patrzeć na ich zbiorowe wypowiedzi. Od…do… jest grupą twórczyń wypowiadających się w różnych dyscyplinach, używających odmiennych środków ekspresji, nie zamykających swoich poszukiwań w raz na zawsze określonych ramach. (…)

Czy da się jednak wskazać na jakieś istotne motywy, które łączą przynajmniej część z oglądanych przedstawień? Wydaje się, że jednym z nich może być formuła swoistej przewrotności, a może nawet fenomen paradoksu, jaki ujawnia się w wielu pracach członkiń grupy. Widoczny jest zarówno w sposobie postrzegania świata, w reakcji na rzeczywistość, jak i w stosunku do używanego tworzywa. (…)

W pracach artystek grupy Od…do… rzeczy zwyczajne nabierają niezwyczajnego, zaskakującego wymiaru

Tak o sobie i o swojej twórczości mówią same Artystki: „Za »matkę chrzestną« [Od…do…] należy uznać Joannę Wiszniewską-Domańską, która inicjatywę skutecznie skierowała do pozostałych wybranych artystek w 2016 roku. Następny rok minął na oswajaniu się z myślą o zawiązaniu grupy i próbach nadania adekwatnej nazwy, którą ostatecznie podsunęła Elżbieta Szczeblewska. W konsekwencji powstał plan dalszego działania i podział ról, aby grupa zaprezentowała się szerszej publiczności. Wystawa w Galerii Test w Warszawie jest trzecią prezentacją grupy Od…do…

J. Wiszniewska Domańska W ogrodzie czerwonych róż 2019

W bardziej poetyckim spojrzeniu na pięć indywidualności grupy, można posłużyć się metaforą ogrodu.

Ogród I – Wyimaginowany – wykreowany, wyłaniający się z cienia. Zachwyca bogactwem i wielością form i kształtów. Bardzo precyzyjny, wypielęgnowany.

Ogród II – Nieoczywisty – niejednoznaczny, wydaje się zamknięty i monumentalny z tajemniczymi zaułkami i przestrzeniami, wywołujący lekki niepokój. Skłaniający do myślenia o historii.

Ogród III – Poetycki – bardzo wypracowany o oszczędnych, znaczących elementach. Refleksyjny i zaskakujący, czysty i piękny. Zawsze obecna w nim postać marzyciela? Obserwatora? Strażnika?

Ogród IV – Emocjonalny – niesforny, kapryśny, nieco zachwaszczony, ale podporządkowany regułom. Zbudowany z podobnych elementów, podlegający zmianom. Targany, smagany, zalewany. Czasami daje się coś w nim usłyszeć.

Ogród V – Zimowy – zatopiony w bieli i przezroczystościach z majaczącymi, domyślnymi formami. Minimalistyczny, czuły i kruchy. Wymaga wielkiej uwagi i ostrożności zarówno w uprawie, jak i zwiedzaniu.

Który ogród można przypisać której artystce, niech będzie rebusem dla widzów w trakcie kontemplacji wystawy.

Koordynator/kontakt: Apoloniusz Węgłowski, test@mik.waw.pltel. 22 622 66 83

Galeria Test

GALERIA TEST działa pod auspicjami Mazowieckiego Instytutu Kultury | Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50 | Czynna: wt., śr., pt., 11:00-17:00; czw., 11:00-19:00; sob., 11:00-15:00, 

www.galeriatest.pl 

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201