Usługa języka migowego

Fotorelacja i wideorelacja z konferencji „Mazowsze-Warszawa, Warszawa-Mazowsze” 2019

Artykuł archiwalny

Fotorelacja z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mazowsze-Warszawa, Warszawa-Mazowsze”

w obiektywie Anity Kot

Na konferencję zaprosili: Magdalena Ulejczyk, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie
dr hab. Barbara Arciszewska, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

[ngg src=”galleries” ids=”15″ exclusions=”168″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_width=”600″ thumbnail_height=”760″ thumbnail_crop=”0″ number_of_columns=”4″]

Wideorelacja:

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

,,MAZOWSZE – WARSZAWA, WARSZAWA – MAZOWSZE.

Z DZIEJÓW WZAJEMNYCH RELACJI KULTUROWO-ARTYSTYCZNYCH REGIONU I METROPOLII”

Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Sala Elektorska

29-30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Spotkań naukowych poświęconych kulturze i sztuce Mazowsza jako regionu wciąż jest zdecydowanie za mało. Badania nad stolicą, które zyskały już odrębne, zaszczytne miano varsavianistyki, zdecydowanie dominują nad zainteresowaniami naukowymi i popularyzatorskimi Płockiem, Pułtuskiem, Łowiczem, Łomżą czy np. historyczną ziemią zawkrzańską albo nurską. Do trzech lat Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programu Mazowiecka Akademia Dziedzictwa niweluje stopniowo tę niesprawiedliwą dysproporcję, przypominając, tak w zakresie nauki jak i tradycyjnej popularyzacji wiedzy, o najciekawszych miejscach, dziełach, artystach i rzemieślnikach oraz o zjawiskach i procesach, jakie zachodziły od X-XII do XXI w. w kulturze, sztuce i historii materialnej krainy u zbiegu trzech wielkich rzek – Wisły, Narwi i Bugu.

Dwudniowa konferencja miała charakter interdyscyplinarny, łącząc elementy wiedzy z kilku dziedzin nauk historycznych oraz społecznych, ekonomicznych, a nawet przyrodniczych i ścisłych. Nowością było powiązanie świata kultury i sztuki z rozwijającymi się w ostatnim okresie bardzo dynamicznie badaniami z dziedziny ochrony dóbr kultury i konserwacji zabytków. Wspólnym motywem przewodnim wszystkich 20 wystąpień, podzielonych na 7 paneli tematycznych, były wymienione w tytule sympozjum nie tylko związki kulturowo-artystyczne Mazowsza i Warszawy, ale i sama skomplikowana specyfika zmian, fluktuacji owych dwukierunkowych zależności na przestrzeni epok. Zakres chronologiczny tematów sięgał od końca XIV i zamków mazowieckich fundacji wybitnego reformatora – księcia Janusza I – do lat 60. XX w. i zorganizowanej wtedy w warszawskiej ,,Zachęcie” pierwszej powojennej wystawy sztuki ludowej całego regionu. Gros referatów były to tematy nowe, będące efektem najnowszych badań źródłowych i inwentaryzacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych dzieł architektury i plastyki oraz ich twórców, tylko niewielką część stanowiły reinterpretacje dotychczasowych ustaleń. Na szczególne podkreślenie zasługują nowe ujęcia syntetyczne, traktujące m.in. o architekturze obronnej XIV-XV w., malarstwie monumentalnym epoki nowożytnej, czy życiu artystycznym Mazowsza na przełomie XIX i XX w.

Sala Elektorska Instytutu gościła ponad 100 osób, a najważniejszymi byli oczywiście Prelegentki i Prelegenci, w tym ci przybyli specjalnie tutaj spoza regionu, m.in. z Krakowa, Lublina i Torunia. Wśród prowadzących obrady znaleźli się przedstawiciele Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Grono zaproszonych gości obok profesury zasilili także najzdolniejsi studenci i doktoranci warszawskich uczelni, którym to spotkanie – zwłaszcza toczone w żywiołowy, bo pełen naukowej i życiowej pasji dyskusje z publicznością – dało, poza satysfakcją, nowe doświadczenie zawodowe. Udział tych ostatnich osób wiąże się z jednym z pierwszorzędnych celów Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa – kształceniem i promocją nowego pokolenia badaczy i miłośników tematyki kulturowo-artystycznej województwa i samego regionu w jego granicach historycznych. Wszystkie teksty, opatrzone wstępem, bogatym zestawem ilustracji, map czy wykresów, oraz indeksami, zostaną opublikowane w atrakcyjnej formie w przyszłym roku.

Obrady stały się też znakomitą okazją do promocji wydanych w ostatnich tygodniach drukiem najnowszych książek Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa – II. tomu serii popularyzatorskiej ,,Poza Warszawą…” dedykowanego dziełom XIX- i XX-wiecznego malarstwa i rzeźby w rezydencjach, świątyniach i w przestrzeni publicznej Mazowsza (redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Pieńkos), oraz publikacji pokonferencyjnej ,,Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie”, zawierającej materiały ze zorganizowanego w grudniu 2018 r. przez MIK-MAD pierwszego ogólnopolskiego sympozjum studentów i doktorantów zaangażowanych w badania nad Naszym regionem.

Tekst opracował: dr hab. Michał Wardzyński (IHS UW)

Artykuł archiwalny

ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201