Usługa języka migowego

Fotorelacja i wideorelacja z konferencji „Mazowsze-Warszawa, Warszawa-Mazowsze” 2019

Artykuł archiwalny

Fotorelacja z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Mazowsze-Warszawa, Warszawa-Mazowsze”

w obiektywie Anity Kot

Na konferencję zaprosili: Magdalena Ulejczyk, p.o. Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie
dr hab. Barbara Arciszewska, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Pieńkos, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Michał Wardzyński, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego

Wideorelacja:

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

,,MAZOWSZE – WARSZAWA, WARSZAWA – MAZOWSZE.

Z DZIEJÓW WZAJEMNYCH RELACJI KULTUROWO-ARTYSTYCZNYCH REGIONU I METROPOLII”

Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, Sala Elektorska

29-30 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Spotkań naukowych poświęconych kulturze i sztuce Mazowsza jako regionu wciąż jest zdecydowanie za mało. Badania nad stolicą, które zyskały już odrębne, zaszczytne miano varsavianistyki, zdecydowanie dominują nad zainteresowaniami naukowymi i popularyzatorskimi Płockiem, Pułtuskiem, Łowiczem, Łomżą czy np. historyczną ziemią zawkrzańską albo nurską. Do trzech lat Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programu Mazowiecka Akademia Dziedzictwa niweluje stopniowo tę niesprawiedliwą dysproporcję, przypominając, tak w zakresie nauki jak i tradycyjnej popularyzacji wiedzy, o najciekawszych miejscach, dziełach, artystach i rzemieślnikach oraz o zjawiskach i procesach, jakie zachodziły od X-XII do XXI w. w kulturze, sztuce i historii materialnej krainy u zbiegu trzech wielkich rzek – Wisły, Narwi i Bugu.

Dwudniowa konferencja miała charakter interdyscyplinarny, łącząc elementy wiedzy z kilku dziedzin nauk historycznych oraz społecznych, ekonomicznych, a nawet przyrodniczych i ścisłych. Nowością było powiązanie świata kultury i sztuki z rozwijającymi się w ostatnim okresie bardzo dynamicznie badaniami z dziedziny ochrony dóbr kultury i konserwacji zabytków. Wspólnym motywem przewodnim wszystkich 20 wystąpień, podzielonych na 7 paneli tematycznych, były wymienione w tytule sympozjum nie tylko związki kulturowo-artystyczne Mazowsza i Warszawy, ale i sama skomplikowana specyfika zmian, fluktuacji owych dwukierunkowych zależności na przestrzeni epok. Zakres chronologiczny tematów sięgał od końca XIV i zamków mazowieckich fundacji wybitnego reformatora – księcia Janusza I – do lat 60. XX w. i zorganizowanej wtedy w warszawskiej ,,Zachęcie” pierwszej powojennej wystawy sztuki ludowej całego regionu. Gros referatów były to tematy nowe, będące efektem najnowszych badań źródłowych i inwentaryzacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych dzieł architektury i plastyki oraz ich twórców, tylko niewielką część stanowiły reinterpretacje dotychczasowych ustaleń. Na szczególne podkreślenie zasługują nowe ujęcia syntetyczne, traktujące m.in. o architekturze obronnej XIV-XV w., malarstwie monumentalnym epoki nowożytnej, czy życiu artystycznym Mazowsza na przełomie XIX i XX w.

Sala Elektorska Instytutu gościła ponad 100 osób, a najważniejszymi byli oczywiście Prelegentki i Prelegenci, w tym ci przybyli specjalnie tutaj spoza regionu, m.in. z Krakowa, Lublina i Torunia. Wśród prowadzących obrady znaleźli się przedstawiciele Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Grono zaproszonych gości obok profesury zasilili także najzdolniejsi studenci i doktoranci warszawskich uczelni, którym to spotkanie – zwłaszcza toczone w żywiołowy, bo pełen naukowej i życiowej pasji dyskusje z publicznością – dało, poza satysfakcją, nowe doświadczenie zawodowe. Udział tych ostatnich osób wiąże się z jednym z pierwszorzędnych celów Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa – kształceniem i promocją nowego pokolenia badaczy i miłośników tematyki kulturowo-artystycznej województwa i samego regionu w jego granicach historycznych. Wszystkie teksty, opatrzone wstępem, bogatym zestawem ilustracji, map czy wykresów, oraz indeksami, zostaną opublikowane w atrakcyjnej formie w przyszłym roku.

Obrady stały się też znakomitą okazją do promocji wydanych w ostatnich tygodniach drukiem najnowszych książek Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa – II. tomu serii popularyzatorskiej ,,Poza Warszawą…” dedykowanego dziełom XIX- i XX-wiecznego malarstwa i rzeźby w rezydencjach, świątyniach i w przestrzeni publicznej Mazowsza (redakcja naukowa: prof. dr hab. Andrzej Pieńkos), oraz publikacji pokonferencyjnej ,,Sztuka na Mazowszu. Nowe otwarcie”, zawierającej materiały ze zorganizowanego w grudniu 2018 r. przez MIK-MAD pierwszego ogólnopolskiego sympozjum studentów i doktorantów zaangażowanych w badania nad Naszym regionem.

Tekst opracował: dr hab. Michał Wardzyński (IHS UW)

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201