Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny
PRZESŁUCHANIA I ETAPU
Na przesłuchania do I etapu do III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka zapraszamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury (Warszawa, ul. Elektoralna 12)
13 listopada 2022 r. o godz. 19:00.

Kontakt: Dorota Chotyńska, tel. 22 58 64 226konkurs.jopek@mik.waw.pl

Organizowana przez zespół „Mazowsze” III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka, przy współpracy z czterdziestoma dziewięcioma instytucjami kultury z całej Polski, skierowana jest do osób uzdolnionych wokalnie.

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie utworów z repertuaru zespołu „Mazowsze”.

Nadrzędnym celem zadania jest aktywny udział w wychowaniu muzycznym dzieci i młodzieży, wspieranie młodych artystów w ich edukacji muzycznej oraz zainteresowanie szerokiego grona odbiorców utworami, sięgającymi do polskiego bogactwa narodowego i ludowego.

grafika: na czerwonym tle fragment figurki przedstawiającej mężczyznę z uniesioną ręką, w której trzyma kapelusz

Konkurs ma charakter cykliczny i odbywa się w odstępie dwóch lat.

Pierwsza edycja Konkursu, która miała miejsce w 2019 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem i zakończyła ogromnym sukcesem, gromadząc ponad pół tysiąca uczestników w całej Polsce.

W drugiej edycji pomimo obostrzeń pandemicznych wzięło udział około 400 uczestników, ponadto formułę trzeciej edycji tego wydarzenia, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, planujemy rozszerzyć poza granice Polski, chcąc dotrzeć do rodaków na całym świecie.

Chcemy również zwiększyć liczbę miast, gdzie odbędzie się pierwszy etap z szesnastu jak było to w drugiej edycji konkursu, do czterdziestu dziewięciu miast gdzie odbędą się preeliminacje a w kolejnym drugim etapie w ośmiu makroregionach Polski.

Patronem Konkursu jest Stanisław Jopek, który był wybitnym śpiewakiem – solistą zespołu „Mazowsze” przez blisko 50 lat. Posiadał nie tylko wspaniały głos – tenor o barytonowym zabarwieniu – ale również niezrównaną, pełną scenicznego temperamentu umiejętność interpretacji utworów. Mając za patrona Konkursu tak utalentowaną i charyzmatyczną postać jaką był Stanisław Jopek, zespół „Mazowsze” podjął się misji wspierania młodych artystów w ich edukacji muzycznej.

Wydarzenie to jest skierowane również do osób dorosłych i seniorów, którzy jak pokazuje doświadczenie z poprzedniej edycji chętnie biorą w nim udział.

Konkurs będzie odbywać się w podziale na cztery kategorie wiekowe:

  • I kategoria wiekowa – 8-13 lat
  • II kategoria wiekowa – 14-19 lat
  • III kategoria wiekowa – 20-25 lat
  • IV kategoria wiekowa – 26 lat +

Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi:

  • I Nagroda – 10.000 zł
  • II Nagroda – 7.000 zł
  • III Nagroda – 5.000 zł
  • Nagroda Publiczności – 5.000 zł

Nagrody są przyznawane we wszystkich kategoriach wiekowych.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów. I Etap odbywać się będzie w miesiącach od października 2022 roku do końca stycznia 2023 w siedzibach każdego z czterdziestu dziewięciu Partnerów Lokalnych w całej Polsce.

  • Regulamin konkursu, nuty są już dostępne na stronie mazowsze.waw.pl
  • Karta zgłoszenia będzie dostępna i aktywna na stronie mazowsze.waw.pl od 14 października 2022 r.

Kontakt

www.mazowsze.waw.pl

plakat: na czerwonym tle figurka mężczyzny z kapeluszem w ręku i napisy

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201