Usługa języka migowego

Kultura: inicjatywy

Artykuł archiwalny

jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę docenienia kultury w praktyce pomocy społecznej i współdziałania sektorów w walce z problemami społecznymi.

Celem projektu jest zainicjowanie i/lub wsparcie współpracy instytucji kultury z podmiotami pomocy społecznej poprzez ich wzajemne poznanie się.

Najważniejszym działaniem jest cykl 3 warsztatów, podczas których grupy pracowników instytucji kultury i podmiotów pomocy społecznej wymieniają wiedzę na temat swoich potencjałów i zasobów i wypracowują dla siebie rozwiązania będące podstawą nowego modelu współpracy.

Trwałość partnerstwa budowana jest dzięki inicjowaniu osobistych relacji między członkami sektorów. Porozumienie osiągnięte dzięki warsztatom ma możliwość sformalizowania się w postaci dokumentu o współpracy.

W 2019 roku projekt obejmie dwie grupy z terenu województwa mazowieckiego. W 2020 roku do udziału w cyklu warsztatowym zrekrutowana zostanie jedna grupa.

Odbiorcami projektu będą pracownicy instytucji kultury i podmiotu pomocy społecznej pracujący w tym samej gminie, mieście lub miejscowości. Każda grupa będzie liczyła minimum 6 osób (po 3 osoby reprezentujące instytucje biorące udział w projekcie).

Program projektu składa się z cyklu 3 warsztatów:

  1. Integracja, zapoznanie, sieciowanie
  2. Współpraca: zasoby i potencjały
  3. Podsumowanie wypracowanego modelu współpracy

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się ze specyfiką działalności swoich sektorów, prezentują swoje oferty, poznają siebie nawzajem i nawiązują relacje, co jest podstawą i najważniejszym krokiem do podjęcia wspólnych działań i współpracy.

Warsztaty poświęcone są również tematowi współpracy –  jej możliwych form, potencjałów i zasobów, którymi dysponują uczestnicy. Uczestnicy warsztatów pracują nad wspólnymi rozwiązaniami, które mogą zaimplementować w swojej pracy. Szczególnie poszukiwane są te, których wdrożenie  nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami, a które i tak są realizowane w ramach obowiązków służbowych. Powstałe w ten sposób rekomendacje będą podstawą do podpisania porozumienia o współpracy między instytucjami. Charakter współpracy, jej długość, to czego dotyczyć będą rekomendowane rozwiązania będzie zaprojektowane przez uczestników warsztatów – reprezentantów obu instytucji.

Koordynator i kontakt: Natalia Roicka (MIK), imk@mik.waw.pl tel. 601 668 314, 22 586 42 25.

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201