Usługa języka migowego

Mazowiecka Akademia Kadr Kultury

Artykuł archiwalny

MAKaK jest programem szkoleniowo-warsztatowym dla praktyków, osób pracujących w kulturze i sektorach pokrewnych; budowanym na podstawie doświadczeń projektów szkoleniowych realizowanych w MIK w latach 2015-2016 Zbadaj Kulturę i Zbuduj Kulturę, Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury 2016-2018, a także wyników badania potrzeb kulturalnych kadr kultury w województwie mazowieckiem w 2019 roku.

Celem projektu jest zaoferowanie mazowieckim kadrom kultury oferty szkoleniowo warsztatowej, która będzie odpowiadała na ich potrzeby, pozwalała na doskonalenie warsztatu, umiejętności miękkich, ale także przekazywała praktyczną, najnowszą wiedzę i narzędzia zawodowe, równocześnie stwarzając przestrzeń do wymiany doświadczeń między uczestnikami i uczenia się od siebie nawzajem. Istotnym elementem MAKaku jest również wsparcie psychologiczne/trenerskie udzielane uczestnikom po szkoleniu w postaci tutoringu lub konsultacji (indywidualnych, mailowych, telefonicznych).

Koordynator/kontakt: Natalia Roicka tel. 22 586 42 25, e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Artykuł archiwalny

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl