Usługa języka migowego

Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Artykuł archiwalny

Mazowieckie Obserwatorium Kultury

Mazowieckie Obserwatorium Kultury to regionalny program badawczy i animacyjny Mazowieckiego Instytutu Kultury. Celem przedsięwzięcia jest gromadzenie wiedzy o podmiotach kultury, badania nad uczestnictwem w kulturze, upowszechnianie prostych narzędzi do badania kultury oraz animacja kulturalna.

Na program Mazowieckie Obserwatorium Kultury składają się cztery moduły:

  1. Gromadzenie i systematyzowanie wiedzy i informacji na temat instytucji, organizacji i inicjatyw z obszaru kultury w województwie mazowieckim.
  2. Prezentacja i inicjowanie badań potrzeb kulturalnych społeczności lokalnych Mazowsza, (nie)uczestnictwa w kulturze, podmiotów kultury, kompetencji kadr kultury w kontekście tworzenia warunków do żywego uczestnictwa w kulturze.
  3. Prowadzenie działań animacyjnych i edukacyjnych – badań w działaniu, na które będą się składały warsztaty, akcje artystyczne i społeczne, panele dyskusyjne i seminaria popularyzujące ideę żywego uczestnictwa w kulturze we współpracy z lokalnymi podmiotami kultury województwa mazowieckiego.
  4. Prezentowanie podmiotom kultury na Mazowszu narzędzi do badania potrzeb i zasobów społeczności, w których się działa, i na tej podstawie kształtowanie własnych strategii działania.

Beneficjentami Mazowieckiego Obserwatorium Kultury są:

  • podmioty działające w mazowieckiej kulturze
  • kadry kultury, szczególnie animatorzy i edukatorzy
  • lokalne społeczności.

W ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury realizowane są projekty:

Kulturalni Edukatorzy
Kultura włączania

Mazowieckie Obserwatorium Kultury w internecie:

Strona internetowa
Facebook
Vimeo

Logotyp Mazowieckiego Obserwatorium KulturyKoordynator: Agata Roman (MIK), a.roman@mik.waw.pl, tel. 22 586 42 07.

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201