Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Już po raz czwarty zapraszamy animatorki i animatorów kultury oraz wszystkie osoby realizujące działania w obszarze edukacji kulturalnej na terenie województwa mazowieckiego do przesyłania swoich zgłoszeń do konkursu o Nagrodę MPEK-u za Społeczne Działania Twórcze. Z doświadczenia wiemy, że często najlepsze efekty dają działania proste, a zachęcające do zmiany sposobu myślenia, pozwalające na stawianie nowych pytań. Takich szukamy w nowej edycji naszej nagrody. Dlatego nie wahaj się i prześlij zgłoszenie! Łączna pula nagród to 40 000 zł, a nabór trwa tylko do 9 listopada.

grafika czerwone i niebieskie pole z napisem nabór do 9 listopada oraz jednokolorowe zdjęcia grupy osób

Celem konkursu o Nagrodę Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej za Społeczne Działania Twórcze jest wyłonienie i nagrodzenie wyróżniających się osób, zajmujących się edukacją kulturalną. W tym roku o Nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne działające na terenie całego województwa mazowieckiego z wyłączeniem m.st. Warszawy. Do tej pory wśród nagrodzonych znalazły się zarówno osoby pracujące na co dzień w instytucjach kultury, jak i artyści wizualni, muzycy, osoby zaangażowane w działania świetlic wiejskich, nauczyciele, czy lokalni społecznicy i aktywiści. To co ich łączy, to chęć realizowania działań, które angażują i wpływają na otoczenie.

Nagrody w wysokości 5000 zł można otrzymać w czterech kategoriach

  1. Twórcze powroty – dla osób, które realizują społeczne działania twórcze na rzecz lokalnej społeczności w miejscowości, z której pochodzą i do której wróciły po latach lub mieszkają poza jej obszarem
  2. Młode praktyki w edukacji kulturalnej – dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i aktywnie działają twórczo na rzecz lokalnej społeczności
  3. Konsekwentne działania twórcze – nagroda dla osób, które od min. 3 lat prowadzą regularne działania na rzecz swojej społeczności
  4. Nagroda Altergrant – dla osób, które prowadzą twórcze działania na rzecz lokalnej społeczności niezależnie od środków publicznych (w oparciu o współpracę lub łączenie działalności kulturalnej z działalnością gospodarczą)

W puli przewidzianych jest osiem nagród pieniężnych, które przyznane zostaną za dotychczasową działalność i można je będzie przeznaczyć na dowolny cel.

Udział w konkursie

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z REGULAMINEM oraz wypełnić prosty FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać do 9 listopada 2022 r.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane będą:

  • prowadzenie działań w sposób przemyślany i świadomy
  • działanie angażujące lokalną społeczność, w tym instytucje i organizacje
  • działanie we współpracy z innymi osobami, organizacjami i instytucjami
  • widoczność (promocja, komunikacja, włączanie)
  • rozwijanie swoich kompetencji

Zachęcamy do przeczytania tekstu ekspertki MPEK-u ds. merytorycznych dr Mai Dobiasz-Krysiak Koniec innowacyjności na temat zmiany w tegorocznych kryteriach oceny działań.

Wręczenie Nagród odbędzie się 25 listopada 2022 r. w Warszawie.

Kontakt

Pytania prosimy przesyłać na adres mpek@mik.waw.pl lub zgłaszać telefonicznie: 669 395 783.

Laureaci i laureatki poprzednich edycji

Jeżeli wciąż zastanawiasz się jakie działania mogą zostać nagrodzone w konkursie, zapoznaj się z laureatami i laureatkami poprzednich edycji:

WIĘCEJ o tegorocznej edycji konkursu na stronie Mazowieckiego Obserwatorium Kultury

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury.
Konkurs realizowany jest w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Artykuł archiwalny

ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201