Usługa języka migowego

Od 2 września – nowa Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury – Magdalena Ulejczyk

Artykuł archiwalny

Magdalena Ulejczyk, pełniąca w ostatnich miesiącach obowiązki dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury, 2 września 2020 r. została powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na stanowisko dyrektora MIK.

młoda kobieta siedzi na krześle

Magdalena Ulejczyk, Dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury

Nowa Dyrektor MIK  jest absolwentką Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. Od zakończenia studiów związana jest z warszawskim samorządem. W latach 2015–2019 pracowała jako naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna była m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany. Współtworzyła pierwszą Bielańską Galę Kultury, której założeniem było docenienie środowiska działającego na rzecz rozwoju kultury w dzielnicy, oraz mapę działań kulturalnych na Bielanach.

– Wierzę, że Mazowiecki Instytut Kultury ma do odegrania ważną rolę. Jest jedyną tego rodzaju, hybrydową instytucją kultury na Mazowszu. Dlatego działania MIK-u w najbliższych latach, bardziej niż w minionym czasie, skupione będą na analizie procesów zachodzących w kulturze na Mazowszu, opracowywaniu diagnoz i rekomendacji dotyczących stanu kultury, współpracy z uczelniami wyższymi oraz na budowaniu bazy szkoleniowej dla praktyków kultury – mówi Magdalena Ulejczyk.

Dyrektor Magdalena Ulejczyk chce wzmocnić kadry kultury na Mazowszu, wsłuchiwać się w potrzeby praktyków kultury w województwie i skuteczniej diagnozować ich problemy poprzez badania obszaru kultury:

– Jako instytucja parasolowa w dziedzinie badań i analizy konkretnych procesów będziemy łączyć świat instytucji kultury, ekspertów, animatorów kultury i środowisko akademickie – wyjaśnia. Nie zaniechamy działań artystycznych, ale będą one realizowane w kontekście szerszej debaty o stanie poszczególnych dziedzin kultury. Częściej niż dotychczas przy wydarzeniach artystycznych będziemy zapraszać artystów, ekspertów i teoretyków kultury dążąc do konfrontacji wzajemnych poglądów. Intensywnie będziemy pracować nad rozwojem publiczności przy uwzględnieniu ambitnego repertuaru.

Chciałabym, aby MIK – również dzięki zintensyfikowaniu działań promocyjnych i marketingowych – stał się wzorem dobrych praktyk w zakresie innowacyjności planowanych działań. Budowanie pozycji instytucji eksperckiej i sieciującej uda się również dzięki systematycznemu uczestnictwu pracowników w komisjach eksperckich, panelach dyskusyjnych, konferencjach, dyskusjach wokół konkretnych problemów. Dlatego podczas mojej kadencji będę stawiać Pracowników na pierwszym miejscu, wspierać ich rozwój, zachęcać do sieciowania i współpracowania z wiodącymi instytucjami kultury i trzecim sektorem – dodaje nowa dyrektor.

W nowym sezonie do repertuaru MIK-u wracają uznane przez warszawską i mazowiecką publiczność wydarzenia artystyczne – koncerty, festiwale, spektakle teatralne i taneczne, projekty filmowe i działania performatywne. Otwarte dla zwiedzających są również działające pod auspicjami MIK galerie: Foksal, XXI, TEST i Elektor. Ale nowa dyrektor MIK zapowiada już kolejne przedsięwzięcia i działania w Warszawie oraz na terenie województwa:

– Za chwilę otwieramy nowe miejsce w naszej siedzibie na Elektoralnej 12 – Elektrę Czytelnię Słów i Dźwięków, której powstanie nadzorowałam prawie od samego początku – tłumaczy Magdalena Ulejczyk. – Będzie to miejsce, stylizowane na lata ’60, w którym wielbiciele kultury winylowej poczują się jak w domu, a czytelnicy będą mieli okazję zapoznać się z perełkami takimi jak albumy o sztuce czy książki obrazkowe. I przede wszystkim będziemy pamiętać o Mazowszu. Dotrzemy tam gdzie nie dotarliśmy, będziemy wspierać niedoinwestowane ośrodki kultury oraz ich pracowników projektując dla nich szkolenia, dzieląc się dobrymi praktykami (również w ramach Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej) oraz zapewniając program artystyczny. Sytuację, w której znalazł się sektor kultury po okresie lockdownu mamy zdiagnozowaną, właśnie zakończyliśmy badanie tego obszaru – w najbliższym czasie opublikujemy raport i wnioski płynące z badania. Dlatego wiemy dokładnie z czym zmagają się pracownicy kadr kultury na Mazowszu i w jakich obszarach warto ich wspierać.

Prywatnie dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury interesuje się historią kina. Rozdziały jej pracy magisterskiej pojawiły się m.in. w publikacjach: „Antropologia postaci w dziele filmowym” pod red. naukową Seweryna Kuśmierczyka (Warszawa 2015) oraz „Jerzy Kawalerowicz: malarz X muzy” (wyd. Muzeum Kinematografii, Łódź 2012).

 

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201