Usługa języka migowego

“Obudź mnie, gdy to się skończy. Wybór nowych dramatów z Bośni i Hercegowiny” – publikacja dostępna w internecie i w MIK

Artykuł archiwalny

Twórczość pisarzy, którzy nie pamiętają Jugosławii, ale odczuwają skutki jej rozpadu.

okładka książki przedstawiająca puste krzesła w sali widowiskowej

.

Z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Mieczysława Hertza w Łodzi przy wsparciu współwydawców: Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MESS – Scena MESS w Sarajewie ( Internacionalni teatarski festiwal MESS – Scena MESS) wydano publikację pt. Obudź mnie, gdy to się skończy. Wybór nowych dramatów z Bośni i Hercegowiny.

Z publikacją można zapoznać się przez internet, w formie PDF.
W sprawie otrzymania egzemplarzy drukowanych prosimy o kontakt z Mazowieckim Instytutem Kultury na mail a.daroch@mik.waw.pl

Tytuł książki odwołuje się do jednego z dramatów zawartych w antologii i ma wydźwięk metaforyczny. „Obudź mnie, gdy to się skończy” oznacza nadzieję na początek czegoś nowego i lepszego w świecie bohaterów i w takim znaczeniu pojawia się jako wiodący motyw we wszystkich dramatach wchodzących w skład publikowanej antologii.

Prezentowany zbiór zawiera najbardziej popularne w Bośni i Hercegowinie teksty dramatyczne autorów należących do średniej i młodej generacji twórców takich jak: Lejla Kalamujić (ur. 1980), Dario Bevanda (ur. 1985), Mirza Skenderagić (ur. 1986), Tanja Šljivar (ur. 1988), Adnan Lugonić (ur. 1988), Boris Lalić (ur. 1988), Nejra Babić (ur. 1989), Nedžma Čizmo (ur. 1996). Mimo tego, że wszyscy autorzy należą do pokolenia przejściowego, urodzonego jeszcze w czasie istnienia Jugosławii lub zaraz po jej rozpadzie, dawny projekt polityczny i jego burzliwy upadek pamiętają słabo albo w ogóle, natomiast odczuwają określone konsekwencje tych wydarzeń, co znajduje wyraźne odzwierciedlenie w ich twórczości. Warto przy tym podkreślić, że jest to twórczość dobrze znana zarówno w Bośni i Hercegowinie, jak i za granicą oraz wielokrotnie nagradzana na konkursach literackich i festiwalach teatralnych.

Redaktorkami publikacji są Gabriela Abrasowicz – dr n.hum., slawistka, badaczka dramatu i teatru bałkańskiego, tłumaczka oraz Martyna Lechman – slawistka, dramaturżka, tłumaczka. Do współpracy nad przekładem tekstów zaproszeni zostali doświadczeni tłumacze z ośrodków akademickich, takich jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (prof. Magdalena Koch), Uniwersytet Śląski w Katowicach (prof. Leszek Małczak), Uniwersytet Jagielloński (dr Dominika Kaniecka), a także osoby zajmujące się przekładem aktywne w Warszawie (Dorota Jovanka Ćirlić) oraz Wrocławiu (Berenika Nikodemska).

Prezentowany wybór dramatów z Bośni i Hercegowiny jest pierwszą antologią wydaną w przekładzie na język polski i zarazem pierwszą publikacją zbioru dramatów powstałych w tamtym regionie w tłumaczeniu na język obcy.

Partnerami projektu są: Fundacja Wydawnicza w Sarajewie (Fondacija za izdavaštvo Sarajevo) oraz Inicjatywa Młodych na Rzecz Praw Człowieka w Bośni i Hercegowinie (Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH – YIHR BiH ).

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Materiały do pobrania: Biuro Prasowe

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201