Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny

Natchnieniem dla prof. Węgłowskiego jest geometria wpisana w przyrodę; z powszechnych elementów rzeczywistości wydobywa formy, kolor, lekkość i przestrzeń.

Dla Profesora Apoloniusza Węgłowskiego natchnieniem do tworzenia jest wpisana w przyrodę geometria. Artysta, zafascynowany światem geometrii nieeuklidesowych, inspiruje się w swojej sztuce ideą uporządkowanego chaosu – pierwiastków doskonałego porządku w twórczym świecie matematycznej nieścisłości. Węgłowski wydobywa z powszechnych elementów rzeczywistości formy, kolor, lekkość i przestrzeń. W naturze Artysta znajduje przykłady nowych, kolejnych kształtów, na jej podwalinach analizuje współudział linii i konturu oraz światła i barwy, grę akcentów i rytmów.

Najcenniejsze są dla mnie te obrazy, które (…) są osobliwym antidotum na najtragiczniejsze sytuacje w moim życiu.

Za myśl aktywizującą w człowieku sferę duchową i intelektualną uznaje odrodzeniową koncepcję, że natura to dzieło Deus Artifex, idealne, doskonale prawdziwe, projektowe – kreacja Boga, który jest Geometrią (Platon). Za swoje artystyczne credo Profesor Węgłowski obrał również Norwidowską koncepcję sztuki, w tym aktywnego odbiorcę, który podejmuje szlachetną pracę, jaką jest wykuwanie sensu artefaktów. Apoloniusz Węgłowski fascynuje się dwoistą naturą sztuki jako fenomenu, który niejako sprowadza nas na ziemię oraz dopełnia do doskonałości i uznaje ją za konglomerat wszystkich swoich myśli, starań i elementów budujących osobowość.

Przychodzi wreszcie taki moment, w którym zyskuję przekonanie, że obraz posiada swoją tajemnicę. Wtedy jestem bardzo szczęśliwy.

W pracy nad obrazem Węgłowski często zaczyna, jak Vermeer, od nadawania sensu prostym i niepozornym obiektom wokół. Zdaniem Artysty przekaz estetyczny i intelektualny jest zarówno w tym, co widać, jak i w tym co „niewymalowane” i „niewyrysowane”. W oparciu o historię sztuki Węgłowski rozwija malarstwo i rysunek według własnych zasad, docenia prostotę i szczerość przekazu w sztuce, która jest dla niego interpretacją świata oraz niekonwencjonalnym wykładnikiem prawdy.

Koordynator: Anna Hlebowicz test@mik.waw.pl tel. 22 622 66 83.

obraz abstrakcyjny - trzy pionowe pasy. środkowy biały, prawy i lewy na dole zielone, u góry ciemnoszare. na całości obrazu kolorowe kreski
obraz abstrakcyjny, barwne plamy

grafika kolaż wielobarwnych prostokątów

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201