Usługa języka migowego

Przedszkolaki bez barier

Artykuł archiwalny

Projekt „Przedszkolaki bez barier” to działania Mazowieckiego Instytutu Kultury i Fundacji Kultury Bez Barier skierowane do najmłodszych.

Warsztaty to ciągły splot zabaw, rozmów i nauki języka migowego. Spotkania mają na celu uwrażliwić dzieci na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pokazać im że osoby niewidome, głuche, niepełnosprawne ruchowo, pomimo ograniczeń są takie same jak one. Tak jak one lubią się bawić, śmiać, śpiewać, rysować czy wygłupiać. 

W ramach projektu odwiedziliśmy przedszkola w Warszawie i  w województwie mazowieckim – w Tłuszczu i Leśniakowiźnie.

Film reportażowy z projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury „Przedszkolaki bez barier”, przy współpracy Fundacji Kultury bez barier. Pojawiają się kolejno plansze: Mazowieckiego Instytutu Kultury, Fundacji Kultury bez barier i napis „Przedszkolaki bez barier 2019”. Wypowiedź koordynatora projektu Magdaleny Ptak z Mazowieckiego Instytutu Kultury oraz eksperta z niepełnosprawnością wzroku, Roberta Więckowskiego z Fundacji Kultury bez barier. Na filmie pojawiają się urywki ze spotkań z dziećmi w przedszkolach. Przedszkolne sale są kolorowe, na regałach stoją zabawki, książki. Dzieci siedzą w kole razem z prowadzącymi warsztaty – rozmawiają, śmieją, uczą się polskiego języka migowego, oglądają białą laskę, zabawki dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku, wózek dla osoby z niepełnosprawnością ruchu. 

Artykuł archiwalny

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl