Usługa języka migowego

Nasz raport „Tu zaczynają się schody. Dostępność instytucji kultury z woj. mazowieckiego dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami”

Artykuł archiwalny

Przedstawiamy raport Mazowieckiego Instytutu Kultury o dostępności instytucji kultury.

Głównym celem badania było ustalenie, jak „dostępność” funkcjonuje w świadomości pracowników_czek różnych instytucji kultury na Mazowszu. (…) Chcieliśmy więc dowiedzieć się, jak definiuje się dostępność na własny użytek instytucji i jak te definicje przekładają się na działania – czytamy we Wprowadzeniu.

Najważniejszym wynikiem rozmów w dwudziestu jeden (!) instytucjach kultury, jest przeświadczenie Autorów, że (…) mimo dobrej woli i zapału do działania, brakuje jasnych informacji o tym, gdzie można wiarygodną wiedzę zdobyć, z kim można podzielić się wątpliwościami lub kogo poprosić o pomoc, szukając dostępnościowych rozwiązań. Brakuje też wymiany wiedzy między różnymi podmiotami działającymi na polu kultury, w efekcie większość instytucji szuka tych samych informacji, ale na własną rękę.

Wymowne są pytania postawione na końcu publikacji, nawiązujące do zamieszczonej ilustracji:

  • Z iloma osobami z tej ilustracji spędziłeś_aś ostatnio czas?
  • Rozmawiałeś_aś?
  • Poszedłeś_łaś na spacer?
  • Ile z tych osób opowiedziało Ci o swoich marzeniach, planach?
  • Z iloma mógłbyś_łabyś wspólnie kreować lokalną rzeczywistość?
grafika: rysunek kilkunastu postaci ludzkich w tym kilka niepełnosprawnych

Rys. Bogna Brewczyk

Badania zrealizowano dzięki finansowaniu ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działalności Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.

ZOBACZ: Raport Tu zaczynają się schody – do przeczytania i pobrania

grafika: na czerwono-brązowym tle napis tu zaczynają się schody

Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201