Usługa języka migowego
Artykuł archiwalny
grafika na seledynowym tle rysunek frontu budynku mik oraz proste i owalne linie

Jaka jest historia Mazowieckiego Instytutu Kultury? Geneza MIK sięga 1953 roku, kiedy w odbudowanym po wojnie budynku szpitala św. Ducha przy ulicy Elektoralnej 12 powstał Dom Kultury Warszawskiej Rady Związków Zawodowych później przemianowany na Warszawski Ośrodek Kulturalny.

Proces przemiany WOK w instytucję o zasięgu wojewódzkim rozpoczął się w 1998 roku. W jego wyniku w 2000 roku powstało Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki z połączenia trzech instytucji: Warszawskiego Ośrodka Kultury, Krajowego Biura Koncertowego i Stołecznego Biura Wystaw Artystycznych. 

Zdjęcie przedstawiające budynek MIK, na chodniku kobieta, na jezdni stoi samochód.
Ulica Elektoralna 12 z domem kultury (dawniej szpital św. Ducha), 1954-1957. Fot. Zbyszko Siemaszko. Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Czas zmian

Lata działalności, doświadczeń i analiz  doprowadziły do powstania w 2014 roku Mazowieckiego Instytutu Kultury – nowoczesnego ośrodka edukacji kulturalnej i badań z bogatym programem wydarzeń. W pierwszych latach dyrekcję objęła Aleksandra Kielan, a od września 2019 roku Instytutem kieruje Magdalena Ulejczyk.

Przez ostatnią dekadę zmienialiśmy się razem z Wami: rozszerzaliśmy ofertę artystyczną dla zróżnicowanej publiczności, promowaliśmy młodych artystów i ciekawe zjawiska w kulturze regionu, dbając o dostępność i inkluzywność naszej instytucji. Nie bez znaczenia jest także wyjątkowa rola MIK jako placówki badawczej, wspierającej kadry kultury w Warszawie i na Mazowszu.

Chcemy, aby nasz jubileusz był świętem wszystkich osób związanych z MIK – pracowników(-czek), którzy(-re) na co dzień kreują rzeczywistość naszej instytucji, współpracowników(-czek), którzy(-re) wzbogacają nasz program oraz gości(-ń), dla których istniejemy.

Jesteśmy dumni i dumne z kształtu MIK po 10 latach naszej działalności pod tym szyldem! Dlatego z wielką radością zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu MIK. Już wkrótce będziemy informować Was o naszych urodzinowych planach!

ZOBACZ

grafika na seledynowym tle rysunek frontu budynku mik oraz proste i owalne linie
Artykuł archiwalny

grafika niebiesko pomarańczowy pasek z napisem newsletter mik zachęcamy do zapisania się
ZOBACZ: Program MIK w wersji tekstowej

Mazowiecki Instytut Kultury

realizacja: estinet.pl

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY

ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. (22) 586 42 00
fax (22) 624 70 01
mik@mik.waw.pl

NIP: 525-000-59-00
REGON: 146115201